Primele subscrise vor depăşi acest nivel în 2014, în condiţiile în care sunt estimate vânzări de peste 1,2 milioane de poliţe de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD), la un preţ mediu al poliţei de asigurare de 17,5-18 euro.

Responsabilul în cadrul UNSAR pentru secţiunea asigurări de bunuri şi proprietăţi (asigurări tip property) a menţionat că, în anul 2013, valoarea primelor brute subscrise aferente asigurărilor pentru locuinţe a fost de 629 milioane lei, în creştere cu 7% faţă de anul anterior, din care asigurările facultative – 569 milioane lei (+1%) şi asigurările obligatorii (PAD) – 60 milioane lei (+149%). În acelaşi timp, gradul de acoperire este de aproximativ 45% (40% – facultative şi 9% – obligatorii), însă multe locuinţe au asigurare atât facultativă, cât şi obligatorie.

În 2013, prima medie aferentă contractelor pentru asigurarea locuinţei a fost de 169 lei, similară celei înregistrate în anul anterior. Prima medie din 2013 a fost cu 35% mai mică faţă de cea înregistrată în anul 2009.

În anul 2013, valoarea primelor brute subscrise aferente asigurărilor property (de bunuri – n.r.) a fost de 1,3 miliarde lei, cu 8% mai mare faţă de anul anterior.

În ultimii 10 ani, segmentul şi-a majorat veniturile de 3,2 ori, dar rareori a depăşit graniţa ponderii de 20% din totalul asigurărilor generale, în 2011 ajungând la 22% susţinut de obligativitatea încheierii poliţelor pentru locuinţe, iar în 2013 la un nivel de 20,2% susţinut de alte tipuri de asigurări property.

”În 2014, ne aşteptăm la o uşoară scădere a subscrierilor aferente asigurărilor facultative pentru locuinţe, menţinerea unei competiţii puternice între asigurători, o creştere semnificativă a subscrierilor PAID (peste pragul de 100 milioane lei faţă de 60 milioane lei, în 2013) şi la continuarea procesului de inovaţie la nivelul pieţei (clauze adiţionale noi care să atragă consumatorii de asigurări). Ne aşteptăm la menţinerea unei competiţii puternice între asigurători, întrucât în lipsa unor evenimente catastrofale majore acest segment de business este profitabil, şi la o conştientizare mai mare a riscurilor catastrofale (în special a cutremurului)”, a spus Adrian Marin.

Acesta a menţionat, totodată, pentru anul 2014 importanţa unei regândiri a strategiei de preţ pentru toate companiile ţinând cont de preţurile pe care le plăteşte fiecare companie pentru reasigurarea riscurilor de catastrofă, pentru a putea în cazul unui eveniment catastrofal să-şi respecte obligaţiile asumate.

Conform legislaţiei actuale, poliţele PAD pot fi vândute de către toţi asigurătorii care pot subscrie riscuri catastrofale, nu doar de către companiile de asigurări membre ale societăţii PAID, care emite asigurările obligatorii. De asemenea, asigurătorii sunt obligaţi să emită poliţe de asigurări facultative ale locuinţelor, pentru riscuri catastrofale, numai pentru partea din suma asigurată care depăşeşte suma asigurată obligatoriu prin PAD, de 10.000 de euro, respectiv 20.000 de euro, în funcţie de tipul locuinţei.

Poliţa PAD acoperă trei riscuri catastrofale – cutremur, inundaţii şi alunecări de teren. Datele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) arată că, la finalul anului 2013, numărul poliţelor PAID era de 736.318. (Sursa: Agerpres)