De asemenea, va fi supusă votului transmiterea din administrarea CGMB în administrarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a imobilului situat în Splaiul Unirii nr. 176, în scopul construirii Centrului de protonoterapie. Imobilul respectiv are un teren în suprafaţă de 25.579 mp.

Potrivit expunerii de motive, semnată de primarul general, Gabriela Firea, în Municipiul Bucureşti nu există suficiente centre de tratament pentru bolnavii de cancer, "aceştia aşteptând perioade îndelungate pentru a se putea programa la şedinţe de radioterapie clasică, în condiţiile în care aceste tratamente se fac doar în câteva spitale" ce deservesc întregul oraş, dar şi pacienţii din afara oraşului.

"Prin realizarea investiţiei se va asigura accesul la tratamentul prin protonoterapie, precum şi la secţiile de diagnosticare imagistică, precum şi la prestarea de tratamente şi alte servicii medicale conexe a unui număr de peste 50 mii de pacienţi anual, în cele trei blocuri de tratament în regim ambulatoriu, în staţiile de terapie special amenajate în acest centru, precum şi în cabinetele de diagnosticare imagistică anexate la acesta", prevede documentul.

Se menţionează că pe amplasamentul din Splaiul Unirii nr. 176 (Sectorul 4) se află un teren virat, prezumat ca liber de sarcini şi compatibil pentru construcţii. Pe respectivul amplasament s-au aflat în trecut construcţiile industriale ale fabricii Abatorul Bucureşti.

Conform notei conceptuale, protonoterapia poate completa radioterapia convenţională prin iradierea suplimentară a tumorii după ce s-a administrat o doză suficientă cu radioterapie cu fotoni.

"Calitatea vieţii după protonoterapie este mai bună decât cea a bolnavilor trataţi cu radioterapie convenţională. Efectele secundare adverse sunt foarte scăzute şi pe timp scurt (…) cu scăderea incidenţei apariţiei unui al doilea cancer după radioterapie convenţională", se mai arată în sursa citată.

Se estimează că prin realizarea investiţiei se va asigura consultarea, evaluarea şi diagnosticarea lunară pentru circa 3.600 de bolnavi, iar pentru diversele proceduri cu protonoterapie se vor asigura anual tratamente pentru peste 6.000 de bolnavi.

"Totalul cheltuielilor de proiectare estimate pentru acest centru de excelenţă, cheltuieli care vor fi supuse procedurii de achiziţie, având în vedere estimarea de cost a celor peste 10 mii de mp de construcţie, incluzând branşamentele de utilităţi, staţiile de epurare şi electrică, amenajarea exterioară de parcări şi peisagistica întregii suprafeţe, adică aproximativ 40 de milioane de euro, precum şi dotarea cu utilaje şi alte echipamente speciale în valoare estimată de 54 de milioane de euro, va fi de aproximativ 13, 25 milioane de lei", prevede documentul.

Tot în şedinţa de joi, consilierii generali vor dezbate nota conceptuală şi tema de proiectare pentru înfiinţarea şi amenajarea unui centru de excelenţă şi oncopediatrie în cadrul Spitalului clinic de copii dr. Victor Gomoiu.

În documentele ataşate hotărârii se arată că Centrul de excelenţă în oncopediatrie ar urma să fie realizat în vechiul corp de clădire al Spitalului clinic de copii Victor Gomoiu şi să cuprindă: secţie de hematologie şi oncologie pediatrică; cinci camere sterile pentru transplant medular; secţie de ortopedie oncologică; compartiment de îngrijiri paleative pentru 25 de pacienţi; cabinete de consultaţii de specialitate pentru pacienţi şi de consiliere psihologică pentru părinţi; spaţii de cazare în sistem pensiune self catering; săli de joacă şi de cinema pentru copii; bază de kinetoterapie; bazin pentru hidrokinetoterapie.

Se menţionează că vechea clădire a spitalului nu mai corespunde normativelor în vigoare şi este încadrată în clasa 2 de risc seismic, fiind propusă pentru demolare. Totalul cheltuielilor de proiectare este estimat la aproximativ 2,6 milioane lei, pentru 5.500 mp de construcţie, fără echipamente de specialitate, la un cost de aproximativ 3.300 euro/mp.

În aceeaşi şedinţă, consilierii municipali urmează să aprobe indicatorii tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare bloc operator chirurgie" pentru Spitalul clinic dr. I. Cantacuzino. Valoarea totală a investiţiei este estimată la 19,6 milioane lei fără TVA, cu o durată de execuţie de 12 luni.

SURSA: Agerpres