Anunțul momentului pentru cei care stau la bloc!

Așadar, autoritatea contractantă municipiul Craiova intenţionează să încheie prin achiziția respectivă un acord-cadru, pe o perioadă de 48 de luni, în vederea achiziţionării de servicii de proiectare constând în expertiză tehnică, audit energetic, documentaţii tehnice pentru autorizarea lucrărilor de intervenţie (DALI), pentru emiterea autorizaţiei de construire (DTAC) şi documentaţie tehnică pentru organizarea execuţiei (DTOE), potrivit anunţului postat pe platforma e-licitatie.ro

De asemenea, Primăria Craiova susţine în caietul de sarcini că la momentul lansării procedurii de licitaţie nu are angajaţi cu competenţe specifice în domeniul serviciilor de proiectare iar aceste documentaţii vor fi folosite pentru viitoarele proiecte de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din oraş.

Trebuie menționat că acordul-cadru cu viitorul câştigător al licitaţiei se va încheia pe o perioadă de 3 ani şi se va derula în mai multe etape şi documentaţiile care fac obiectul achiziţiilor pot fi ulterior parte componentă a unei cereri de finanţare care va fi întocmită de municipalitate.

Informațiile transmise anterior de Primăria Craiova

Anterior, municipalitatea reamintea că peste 50% din costurile lucrărilor de reabilitare sunt suportate de UE iar circa 30%, de către Primăria Craiova.

„Doar 113 asociaţii, din cele 496 constituite la nivelul municipiului Craiova, au adus până acum liste de semnături, cu un total de 688 de scări de bloc. Semnăturile reprezintă un acord de principiu al locatarilor pentru demararea studiilor în urma cărora vor fi stabilite intervenţiile necesare asupra condominiilor, precum şi suma totală.

Locatarii vor achita 20% din costurile reabilitării termice aferente locuinţei proprii şi a spaţiului comun de pe scară, procentul fiind stabilit ulterior apariţiei ghidurilor de finanţare. Sumele care revin cetăţenilor se vor împărţi în părţi egale, pe o perioadă de 10 ani şi în funcţie de lucrările ce vor fi efectiv realizate, urmând a fi impuse prin Direcţia de Taxe şi Impozite Craiova.

Proiectul de reabilitare termică include: lucrări de izolare termică a faţadelor, schimbarea tâmplăriei, închiderea balcoanelor, lucrări de termo şi hidroizolaţie, repararea acoperişului blocului, instalarea unor dispozitive de producere a energiei din surse regenerabile, reabilitarea sistemului de încălzire / furnizare a apei calde de consum. Proprietarii apartamentelor care au deja realizate unele din aceste îmbunătăţiri nu vor fi nevoiţi să le refacă. Astfel, costurile vor scădea substanţial. O estimare a costurilor pentru un apartament de două camere este de aproximativ 200 euro/an, reprezentând contribuţia proprie”, transmitea Primăria Craiova, în luna martie a anului anterior.