În acest sens, a fost atribuit un contract cu denumirea "Serviciul public de salubrizare – activităţile de deratizare şi combatere tânţari în Municipiul Bucureşti", cu o valoare totală finală de 27.091.646,33 lei, fără TVA.

Contractul a fost atribuit societăţii Coral Impex SRL din Ploieşti, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut.

Această licitaţie a fost demarată pe 20 aprilie 2016. Potrivit anunţului de participare publicat la momentul respectiv în SEAP, durata contractului prin care se dorea achiziţionarea de servicii de deratizare şi combatere a ţânţarilor era de 18 luni, iar principalele modalităţi de finanţare erau de la bugetul local.