O primă schimbare importantă la PMB după căderea guvernului PSD. Astfel, în organigrama Primăriei Capitalei, apare, în structura Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), care gestionează 19 unități medicale importante și toate cabinetele medicale școlare, un nume nou.

Recent, directorul general Daniela Blîndu, persoană numită în conducerea acestui organism de către Gabriela Firea, a fost înlocuit recent cu Mihai Savin, fost director adjunct la Apa Nova, tot prin numirea edilului, scrie evz.ro.

Mihai Savin s-a făcut remarcat anul trecut când Apa Nova, prin parteneriat cu PMB, a restaurat mai multe fântâni din Capitală. Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti este serviciu public organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanţată din bugetul  Municipiului București, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378/09.12.2008, modificată prin Hotărârea CGMB nr. 298/31.08.2009. Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti este organizată şi funcţionează în baza Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sanãtãtii cãtre autoritãţile administraţiei publice şi a Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.378/2008.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ADMINISTRAŢIEI SPITALELOR ŞI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREŞTI

– asigurarea unui management eficient şi eficace în unităţile sanitare publice pentru care s-a transferat managementul asistenţei medicale, conform O.U.G. nr.162/2008 cu modificările şi completările ulterioare;

– administrarea şi întretinerea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice, precum şi a terenurilor aferente, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare cu paturi prevăzute la art. 16 din O.U.G. nr.162/2008, aflate în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Acestea se transmit în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– evaluarea indicatorilor privind activitatea desfăşurată în unităţile sanitare publice cu paturi;

– exercitarea ansamblului de atribuţii şi competente preluate de la  Ministerul Sănătăţii cu privire la asistenţa medicală şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ public preşcolar, şcolar şi universitar din municipiul Bucuresti;

– asigurarea acordării asistenţei medicale şi de medicină dentară, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ public preşcolar, şcolar şi universitar din municipiul Bucureşti;

– activitatea de soluţionare legală a petiţiilor cu privire la asistenţa medicală din domeniul său de competenţă.