Conform sursei citate, plafonul garanţiilor care pot fi emise în 2012 în cadrul programului “Prima casă” este de 200 milioane euro. Garanţiile se acordă în baza protocoalelor încheiate de finanţatori cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), în condiţiile împărţirii în mod egal a riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin FNGCIMM şi finanţatori.

Potrivit Notei de fundamentare, proiectul de HG propune reglementarea unui set de măsuri menite să asigure derularea programului fără sincope, creându-se premisele utilizării integrale a plafonului alocat pentru anul 2012, scrie Agerpres. Astfel, finanţatorii participanţi în etapa anterioară a programului au obligaţia de a notifica FNGCIMM şi Ministerul Finanţelor Publice cu privire la intenţia de a solicita alocarea de sume din plafonul aferent anului 2012 cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care estimează că vor consuma integral plafonul reutilizat, respectiv sumele care le-au fost alocate anterior din plafonul aferent anului 2012. Nivelul plafonului reutilizat aferent fiecăruia dintre finanţatorii care şi-au exprimat opţiunea pentru reutilizarea procentului de 50% din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul etapelor anterioare ale Programului “Prima casă” a fost individualizat în cadrul protocoalelor semnate între FNGCIMM şi finanţatori înainte de începerea etapei precedente, în vederea derulării programului în condiţiile împărţirii riscului.

În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării, FNGCIMM solicită acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice privind alocarea de sume din plafonul aferent anului, criteriul de alocare fiind ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în condiţiile împărţirii riscului, raportată la intervalul rămas până la sfârşitul anului 2012. Prin aprobarea reglementărilor în forma propusă, finanţatorii vor putea beneficia de alocarea plafonului imediat după ce au epuizat plafoanele anterioare, evitându-se astfel instalarea panicii provocate de oprirea creditării persoanelor fizice care au întreprins demersuri şi au efectuat cheltuieli pentru a intra în program, respectiv au semnat antecontracte de vânzare cu termene stricte de perfectare a contractelor de vânzare-cumpărare.

Cum se împart garanţiile neutilizate

Pentru o administrare eficientă a resurselor limitate puse la dispoziţie, alocările se vor efectua continuu, exclusiv în favoarea finanţatorilor care au utilizat integral plafonul reutilizat sau sumele alocate pe parcursul anului 2012 din plafonul total de 200 milioane euro, după caz. FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat pentru anul 2012 şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a sumelor alocate, de ponderea garanţiilor acordate de finanţator în totalul garanţiilor acordate în condiţiile împărţirii riscului şi de intervalul rămas până la sfârşitul anului 2012.

Pentru asigurarea continuităţii în activitatea de acordare a garanţiilor individuale în limita plafoanelor de garantare care vor fi alocate din plafonul aferent anului 2012, se propune ca relaţiile dintre finanţatori şi FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, să se deruleze în baza protocolalelor semnate în etapa anterioară a programului ‘Prima casă’, urmând ca acestea să fie modificate prin acte adiţionale.

Programul ‘Prima casă’ a fost implementat la nivelul anului 2009, într-un context în care fluxurile specifice tranzacţiilor pe piaţa imobiliară erau blocate deoarece persoanele fizice se confruntau cu dificultăţi în accesarea unui credit de investiţii imobiliare destinat achiziţionării/construirii unei locuinţe, dificultăţi care se datorau în principal lipsei garanţiilor solicitate de instituţiile de credit conform normelor de creditare proprii. Pe acest fond, la care se adaugă şi faptul că a fost implementat pentru a răspunde unei nevoi sociale pregnante – problema locativă, programul ‘Prima casă’ a cunoscut până în prezent o dinamică semnificativă, antrenând fluxuri de numerar în economie şi stimulând în mod indirect industriile orizontale adiacente sectorului construcţii.

În cadrul celei de-a patra etape a programului, cea care se derulează în prezent, garanţiile pentru creditele destinate achiziţiei sau construcţiei de locuinţe se acordă de către cei 16 finanţatori care au optat pentru a prelua 50% din riscurile asumate de stat în cadrul etapelor anterioare, în limita plafonului reutilizat, rezultat în urma restrângerii garanţiei statului.

Citeşte şiCum se pregătesc dezvoltatorii pentru finalul Prima Casă

„Acest program a avut în primul rând efecte sociale, în condiţiile în care 75% din cei care şi-au cumpărat case sunt tineri, dar a ţinut funcţională şi piaţa imobiliară. 63.000 de contracte înseamnă ceva. Cred că programul a menţinut în viaţă, mai mult sau mai puţin, piaţa imobiliară“, a declarat pentru Capital Aurel Şaramet, preşedintele FNGCIMM. După primele trei ediţii, statul şi-a redus la jumătate participaţia în garantarea creditelor, iar ritmul de vânzare a scăzut şi el aproape la jumătate faţă de perioada de vârf. Băncile mai au la dispoziţie circa 42% din plafonul de 1,5 miliarde euro acordat pentru a patra ediţie. În ritmul de vânzare din ultimele luni, întregul plafon ar putea fi epuizat până la sfârşitul acestui an.