Managerii societăţilor comerciale chestionaţi de Institutul Naţional de Statistică nu sunt foarte optimişti în ceea ce priveşte evoluţia principalelor sectoare economice în următoarele luni.

Industrie prelucrătoare – Tendinţă de scădere moderată  a activităţii

În cadrul anchetei de conjunctură din luna iunie 2009, managerii din industria prelucrătoare preconizează, pentru următoarele trei luni, o scădere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural -10%).

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi se estimează o scădere, soldul conjunctural fiind de -21% pe total industrie prelucrătoare (-25% la întreprinderile cu pâna la 50 salariaţi). Pentru unele dintre activităţi se va înregistra o tendinţă de scădere mult mai accentuată decât pe total: metalurgie; fabricarea substanţelor şi a produselor chimice şi fabricarea de mobilă; fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente (solduri conjuncturale
 -70%, -39% şi respectiv -38%).

Pentru preţurile produselor industriale se prognozează, în continuare, o tendinţă de stabilitate în următoarele trei luni (sold conjunctural 1%).

Construcţii – Tendinţă de scădere moderată a activităţii

Potrivit estimărilor din luna iunie 2009, în activitatea de construcţii se va înregistra, pentru următoarele trei luni, o tendinţă de scădere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural -6%)  şi o scădere moderată a stocului de contracte şi comenzi (sold conjunctural -10%).

De asemenea, se prognozează  o reducere moderată a numărului de salariaţi, atât pe total (sold conjunctural  –14%), cât şi pe grupe de mărime a întreprinderilor.

În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii, se preconizează o relativă stabilitate a acestora (sold conjunctural -2%).

Retail – Tendinţă de stabilitate a activităţii 

În luna iunie 2009, managerii din sectorul de comerţ cu amănuntul au estimat stabilitate a activităţii economice pentru următoarele trei luni (sold conjunctural -4%). 

Volumul total al vânzărilor de mărfuri va avea o tendinţă de relativă stabilitate  (sold conjunctural 1%).

Volumul comenzilor adresate de către unităţile comerciale furnizorilor de mărfuri va avea, de asemenea, o tendinţă de stabilitate (sold conjunctural -5%).

Angajatorii prognozează, pentru următoarele trei luni, un trend descendent al numărului de salariaţi din acest sector (sold conjunctural -24%).

Managerii societăţilor comerciale estimează că preţurile de vânzare cu amănuntul vor avea o creştere moderată (sold conjunctural +10%).

Servicii – Tendinţă de scădere moderată a activităţii 

Conform estimărilor din luna iunie 2009, cererea de servicii (cifra de afaceri) va cunoaşte o scădere moderată (sold conjunctural -15%).

În sectorul de servicii se estimează, pentru următoarele trei luni, o scădere a numărului de salariaţi (sold conjunctural -18%). Această tendinţă este dată în special de întreprinderile foarte mari (500 salariaţi şi peste).

Conform opiniei managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare a prestaţiilor vor avea o tendinţă de creştere moderată (sold conjunctural +9%).

SURSA: INS