Guvernul condus de Viorica Dăncilă nu a renunțat la proiectul de autostradă prin Sudului României, respectiv șoseaua la patru benzi, București-Alexandria – Craiova – Calafat, cu extindere spre Drobeta Turnu Severin – Lugoj.

În luna mai, Guvern a fost aprobată o ordonanţă de urgenţă care reglementează încheierea şi derularea parteneriatului public-privat. Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea şi/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri care vor aparţine patrimoniului partenerului public.
De asemenea, ordonanţa reglementează posibilitatea de a se realiza în parteneriat public – privat și proiecte care presupun exclusiv operarea unui serviciu public.Conform unor surse guvernamenale, odată aprobată odonananța privind parteneriatului public-privat, Guvernul prin Ministerul Transporturilor, pune pe tapet proiectul de autostrăzii București-Alexandria – Crai
ova – Calafat, autostrada de centură a Capitalei și autostrada Târgu Mureș-Iași. „Cota de contribuție a partenerului public la finanțarea realizării investițiilor dintr-un contract de parteneriat public – privat reprezentată de resurse financiare de altă natură decât fonduri externe nerambursabile şi contribuţia naţională aferentă unor astfel de fonduri nu poate depăși 25% din valoarea totală a investiției”, conform ordonanței privind reglementarea parteneriatului public-privat.
Printre elemente principale ale parteneriatului public-privat se află durata de cel puțin 5 ani a raporturilor contractuale, care să permită partenerului privat recuperarea investiţiei şi realizarea unui profit rezonabil, finanţarea proiectului, în principal din fonduri private şi, după caz, prin punerea în comun a fondurilor private cu fonduri publice sau distribuirea riscurilor între partenerul public şi partenerul privat, în funcţie de capacitatea fiecărei părţi contractante de a evalua, gestiona şi controla un anumit risc.