Executivul a aprobat joi, prin Hotărâre de Guvern, Strategia 5G pentru România, anunțând, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, un program ambițios de implementare a noii tehnologii în țara noastră.

”Guvernul îşi propune un program ambiţios de implementare a noii generaţii tehnologice în comunicaţiile mobile, prin adoptarea Strategiei 5G pentru România şi proiecţia următoarelor decenii de evoluţie în domeniul comunicaţiilor. Noua generaţie de tehnologie mobilă, 5G, va crea un mediu de conectivitate mult superior generaţiei 4G şi va contribui în mod semnificativ la incluziune şi creşterea productivităţii în economie”, arată Alexandru Petrescu, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, într-un comunicat de presă.

Petrescu arată că decizia de implementare a tehnologiei 5G nu s-a adoptat fără un larg proces de consultare publică:

”Procesul de consultare publică a transmis pieţei semnalul că Guvernul se pregăteşte pentru adopţia noilor tehnologii şi construcţia infrastructurii de comunicaţii a viitorului şi a încurajat pregătirile operatorilor în comunicaţii, furnizorilor de servicii, mediului academic etc. pentru întâmpinarea acestor evoluţii în domeniul digital, în condiţiile în care în România traficul de date mobile s-a dublat anual în ultimii patru ani, iar densificarea numărului de sectoare instalate în reţelele mobile a avut un ritm mediu anual de creştere de peste 20%”.

Strategia adoptată de Guvern are ca obiectiv fundamental stabilirea parcursului implementării tehnologiei mobile 5G în condiţii de securitate informatică, pentru a valorifica oportunităţile pe care dezvoltarea sectorului comunicaţiilor le aduce economiei, societăţii, cetăţenilor şi ştiinţei, se mai spune în comunicat.

Adoptarea acestei strategii plasează România alături de 12 state dezvoltate care au lansat strategii 5G, printre care Austria, Danemarca, Franţa, Germania şi Italia.

trategia 5G prezintă un diagnostic complex al gradului de pregătire a României pentru implementarea 5G, identifică beneficiile majore pentru economie şi societate în implementarea noii generaţii tehnologice mobile în materie de conectivitate, digitalizarea afacerilor, lansarea de noi tehnologii facilitate de 5G şi securitate cibernetică. De asemenea, strategia identifică necesităţile investiţionale pentru dezvoltarea acoperirii teritoriale cu reţele de comunicaţii precum şi barierele actuale în calea tehnologiei 5G, pentru care propune soluţii.

Strategia 5G pentru România proiectează un plan de acţiune cu sarcini şi termene concrete pentru implementare, vizând lansarea serviciilor în 2020 şi acoperirea cu servicii 5G a tuturor centrelor urbane şi a principalelor rute de transport terestru până în 2025. Printre principalele repere ale planului de acţiune al Strategiei 5G se află: desfăşurarea licitaţiei pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, transpunerea Codului European al Comunicaţiilor Electronice, adaptarea regimului de autorizare a lucrărilor de construcţii în sens favorabil dezvoltării reţelelor 5G.

Potrivit comunicatului, atât Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale cât şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu vor intensifica informarea autorităţilor locale, a cetăţenilor, a mediului de afaceri, mediului academic şi comunităţilor privind beneficiile 5G şi efectele acestor tehnologii în societate şi vor continua alinierea cu statele membre pentru armonizarea implementării cu linii directoare adoptate la nivelul Comisiei Europene şi statelor membre.

Prin implementarea acestei strategii, România va cataliza dezvoltările economice şi sociale induse de tehnologie, va dezvolta capitalul uman, estimându-se crearea a peste 250 mii locuri de muncă şi a unui efect de multiplicare a integrării noilor tehnologii în viaţa economică de peste 4,7 miliarde euro, contribuind astfel la realizarea obiectivelor UE de a deveni lider global în tehnologia 5G.