Curtea reamintește faptul că, Dreptul Uniunii interzice orice discriminare întemeiată pe sex, vârstă şi origine etnică în cadrul unei proceduri de recrutare.
Decizia CJUE a fost pronunțată într-un dosar în care o ingineră de origine rusă, a cărui diplomă a fost recunoscută în Germania a reclamat o companie (Speech Design) ce a publicat succesiv două anunţuri de angajare, cu un conţinut aproape similar, dar care în final i-a respins candidaturile succesive fără nici o explicație.
Estimând că îndeplinea condiţiile necesare pentru a ocupa postul, aceasta consideră că i-a fost aplicat un tratament mai puţin favorabil decât cel aplicat unei alte persoane într-o situaţie similară, pe motivul sexului său, al vârstei sale şi al originii sale etnice.
Ca atare, a sesizat autorităţile judecătoreşti din Germania solicitând, pe de o parte, ca Speech Design să îi plătească o despăgubire pentru discriminare la încadrarea în muncă şi, pe de altă parte, ca societatea să prezinte dosarul candidatului recrutat, fapt care i-ar permite să demonstreze că ea este mai calificată decât acesta din urmă.
Cauza a ajuns la CJUE după ce Bundesarbeitsgericht (Curtea Federală pentru Litigii de Muncă, Germania), sesizată cu litigiul, a solicitat Curții să stabilească dacă dreptul Uniunii prevede posibilitatea ca un lucrător, care consideră în mod plauzibil că îndeplinește condiţiile cuprinse într-un anunţ de recrutare, dar a cărui candidatură nu a fost reţinută, să aibă acces la informaţiile care precizează dacă angajatorul a recrutat un alt candidat şi, în acest caz, pe baza căror criterii.