Joi, 28 iulie 2016, se împlineşte termenul limită legal, prevăzut de legislaţia în vigoare (art. 14, alin. 1, Legea 213/2015), pentru depunerea cererilor de plată, la Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), de către potenţialii creditori de asigurări care solicită plata despăgubirilor cuvenite, de la societatea Astra Asigurare Reasigurare SA – în faliment. Prevederea legală se aplică pentru evenimente produse aferente poliţelor de asigurare valabile emise de societatea Astra Asigurare Reasigurare SA – în faliment, survenite înainte de 28 aprilie 2016", spune FGA, într-un comunicat. 

Plata se va face în limita a 450.000 de lei pentru fiecare creditor de asigurare al societăţii în faliment. 

În conformitate cu articolul 14, alin. 1 din Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor, orice persoană care pretinde un drept de creanţă împotriva Astra Asigurare Reasigurare poate formula o cerere de plată, motivată, în termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, scrie Agerpres. 

Termenul prevăzut de această dispoziţie legală, de 90 de zile, se împlineşte în data de 28 iulie 2016, în cazul societăţii Astra Asigurare Reasigurare, aflată în faliment. 

"Evident, dispoziţia legală prevede şi situaţia în care dreptul de creanţă al creditorului de asigurări s-a născut ulterior datei rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de faliment, respectiv, ulterior datei de 28 aprilie 2016. În această situaţie, termenul de 90 de zile se va calcula/aplica de la data naşterii dreptului de creanţă, precum data producerii evenimentului asigurat, aferent poliţei de asigurare valabilă, emisă de societatea Astra Asigurare Reasigurare SA – în faliment. FGA recomandă potenţialilor creditori de asigurări ai companiei Astra Asigurare Reasigurare SA – în faliment, să transmită către Fond cereri de plată, până la data de 28 iulie 2016, pentru a putea beneficia de despăgubirile cuvenite (Anexa 6 publicată pe site-ul fgaromania.ro)", precizează FGA. 
          
Fondul reaminteşte potenţialilor creditori de asigurări ai companiei Astra Asigurare Reasigurare că, potrivit art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale doar către creditorii de asigurări care au depus cereri de plată şi care au dosarele complete, potrivit Agerpres. 

Fondul de Garantare a Asiguraţilor s-a constituit ca persoană juridică de drept public conform Legii nr. 213/2015. FGA este o schemă de garantare în domeniul asigurărilor şi are drept scop protejarea creditorilor de asigurări de consecinţele insolvenţei unui asigurător.