Proiectul intitulat „Dezvoltarea interoperabilității bazelor de date destinate IMM-urilor” a demarat în luna martie 2013 sub coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţională și are o valoare totală eligibilă de 4.2 milioane lei cu TVA (2.82 milioane lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională; 590.091 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional). Proiectul a fost implementat de asocierea formată din Computas IT Romania (parte a companiei norvegiene Computas AS), Power Net Consulting şi Evolva Trend Consultant.

Proiectul a fost lansat cu scopul de a asigura o poartă de acces securizată pentru IMM-uri la o gama largă de informatii si servicii publice online si de a interconecta bazele de date ale institutiilor publice. Astfel, proiectul se inscrie in seria proiectelor si initiativelor lansate de Ministerul pentru Societatea Informaționala in vederea asigurarii interoperabilitatii sistemelor informatice ale administratiei publice.

Partenerii proiectului care au sprijinit realizarea aplicaţiilor disponibile în portal sunt: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, AIPPIMM – Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri si Poşta Română.

Înainte de lansarea în mediul online, portalul a trecut toate testele de securitate și poate susține un număr de 296.000 conturi de utilizator. Accesul IMM-urilor și al administrațiilor publice în sistem se va face securizat după înrolarea în portal cu user și parolă.

Portalul cuprinde 31 de aplicaţii destinate IMM-urilor şi administraţiei publice, grupate în 3 categorii, în funcţie de domeniul de interes:

•       Business to Business (B2B) – Aplicații si instrumente puternice de lucru dedicate activității specifice IMM-urilor: aplicații de ofertare, aplicații financiare, de lucru colaborativ, managementul de documente

•       Government to Business (G2B) – Aplicații pentru autoritățile locale și centrale cu scopul livrării serviciilor publice și de informare pentru utilizatorii IMM-uri prin intermediul mijloacelor electronice în mod organizat

•       Government to Government (G2G) – Aplicații de raportare, acces rapid si structurat la informații pentru aparatul de stat

 

Lista celor 31 de aplicații a fost stabilită în urma unei analize desfășurate în cadrul primelor trei luni de implementare a proiectului. Lista a fost definită în urma desfășurării unor consultări cu instituțiile publice implicate în procesul de înfiinţare, funcţionare şi închidere al unui IMM, pe baza nevoilor acestora, care au implementat platforme şi portaluri de informare şi servicii destinate IMM-urilor și care au răspuns pozitiv apelului Ministerului pentru Societatea Informațională de a propune și a colabora pentru realizarea de aplicații pentru acest portal.

Dintre funcționalități de tip Business to Business oferite în mod gratuit IMM-urilor amintim lucrul colaborativ pe documente, posibilitatea de realizare automată a unui site propriu, serviciu GIS pentru obţinerea de rapoarte, catalogul şabloane de documente precompletabile pe baza profilului firmei, implementarea simplificată a unor fluxuri de documente în cadrul unui IMM, abonarea la serviciile SEAP pe bază de coduri CPV, registrul de casă, calculatorul taxe servicii, cererile de rambursare online pentru OIPSI.

 

O parte din cele 31 de aplicaţii disponibile pe portal sunt destinate partenerilor proiectului (subsisteme informatice de interoperabilitate „Government to Government” şi „Governement to Business”), în vederea realizării de rapoarte şi sinteze pe baza datelor disponibile în bazele de date destinate IMM-urilor. Printre aplicaţiile din cadrul acestor secțiuni menționăm: verificare nume firmă, calendar de evenimente relevante pentru IMM-uri, verificare insolvenţi/falimentari/inactivi, centralizare surse de finanţare şi programe gestionate de AIPPIMM, obţinere online de rapoarte necesare politicilor ministeriale pe baza indicatorilor bilanţieri semestriali, validare periodică status persoane cu dizabilități, avizare electronică pentru operatori de mesagerie.

 

Iată câteva exemple dintre aplicațiile dezvoltate:

Cereri de rambursare online pentru OIPSI. Această aplicaţie permite utilizatorilor IMM-uri să îşi gestioneze electronic Cererile de rambursare derulate prin proiectele cu finanţare din fonduri europene şi raportarea acestora către OIPSI. IMM-urile vor introduce datele primare și li se vor genera automat cererile de rambursare completate, pentru că din experiența de până acum, s-a constat că multe erau greșite astfel încât trebuiau retrimise spre a fi refăcute implicând deplasări repetate ale beneficiarilor la sediul OIPSI.

Verificare nume firmă – Serviciu de verificare a disponibilităţii numelor de firmă şi redirecţionarea către site-ul ONRC pentru finalizarea tranzacţiei (rezervare nume, etc.). Prin acest serviciu bazat pe interoperabilitatea cu bazele de date ale ONRC, poate fi verificată disponibilitatea numelor de firmă. De asemenea, datorită unui algoritm mult mai rafinat față de orice alt sistem existent în prezent, se obține un scor de potrivire care indică similitudinea cu alte nume de firme sau mărci.

Verificare insolvenţi/falimentari/ inactivi – Serviciu de verificare a firmelor către care s-a deschis procedura de insolvenţă/au cerut falimentul/sunt declarate inactive. Aceasta aplicație se interconectează cu bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală si ONRC fiind utilă în primul rând instituțiilor publice (întrucât permite efectuarea de verificări încrucișate care sunt utile unor instituții precum Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri  reducând timpul pierdut în comunicarea cu alte instituții precum ANAF și ONRC), dar și IMM-urilor.

Abonare la servicii SEAP pe baza codurilor CPV – Prin intermediul acestei opţiuni se pune la dispoziţia utilizatorilor o secţiune privind anunţurile de licitaţii existente pe SEAP, filtrate după codurile CPV. Prin această aplicație se poate urmări orice licitație din Sistemul Electronic de Achiziții Publice pe baza codului CPV. SEAP notifică automat toate modificările din sistem referitoare la stadiul licitației aferente codului CPV introdus.  Această aplicație a fost dezvoltată împreună cu Agenția pentru Agenda Digitală a României.

Catalog produse financiare destinate IMM-urilor – Serviciu prin care instituţiile bancare şi financiare își pot anunța programelor şi ofertelor financiare dedicate IMM-urilor sau care sunt de interes pentru activitatea acestora. Până în prezent, în sistem s-au înscris Raiffeisen Bank si CEC Bank.

Validare statut persoane cu dizabilităţi – Aplicaţia oferă în mod securizat şi controlat asistenţă instituţiilor publice, conform protocoalelor instituţionale, pentru validarea anumitor informaţii, cum ar fi statutul persoanelor cu dizabilităţi. Aplicația este integrată cu bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și interoperabilă cu bazele de date ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPS). Prin această aplicație, utilă îndeosebi Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, MAI verifică și validează CNP-urile persoanelor cu dizabilități aflate în baza de date a MMFPS către care acesta din urmă trebuie sa efectueze plăți.

Centralizator cu surse de finanţare şi programe – Prin intermediul Portalului interoperabilitate pentru IMM-uri se realizează o centralizare a informaţiilor privind programele gestionate de Agenției pentru Implementarea Proiectelor  și Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM ) şi facilităţile oferite prin aceste programe. Astfel, orice IMM înrolat are la dispoziție lista proiectelor și programelor de finanțare oferite de AIPPIMM.

Avizare electronică pentru operatori de mesagerie – Serviciu de informare electronică a IMM-urilor la sosirea unui obiect de mesagerie, ȋn funcţie de furnizorul la care acesta este abonat. Poșta Română este operatorul care s-a înscris până în prezent în sistem. Alte servicii dezvoltate în parteneriat cu Poșta Română sunt gestiunea colaborativă adrese utile, nomenclatorul stradal unic/coduri poştale, catalogul de abonare la publicații.

Descrierea detaliata a aplicațiilor este disponibila in anexa.

„Portalul IMM-urilor oferă întreprinderilor mici si mijlocii un instrument util pentru facilitarea interactiunii cu statul si simplificarea fluxurilor de afaceri, care se traduc, in ultima instanta, in reduceri ale costurilor acestora. Aplicatiile au fost dezvoltate pornind de la nevoile identificate ale IMM-urilor împreună cu instituțiile partenere, analizarea celorlalte platforme astfel incat sa nu existe suprapuneri, ci completari. De asemenea, am avut in vederea interconectarea a cat mai multor sisteme informatice puse la dispozitie de alte institutii si pe care IMM-urile le utilizeaza frecvent intr-un singur sistem coerent. Lista aplicațiilor care se regăsesc în portal la lansarea acestuia poate fi extinsă deoarece platforma permite dezvoltări ulterioare și interconectări cu alte platforme”,  a declarat Decebal Popescu, Manager de Proiect.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa Prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 3.2. „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice, Operaţiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”.