Populaţia după domiciliu din mediul urban era de 12,512 milioane de persoane, la data de referinţă, în scădere uşoară cu 0,1% faţă 1 ianuarie 2019, potrivit agerpres.ro

Procesul de îmbătrânire demografică

De asemenea, populaţia feminină la 1 ianuarie 2020 a fost de 11,344 milioane de persoane, în scădere cu 0,1%.

Totodată, procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 1 ianuarie 2019, remarcându-se o scădere uşoară a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) şi în acelaşi timp o creştere cu 0,4 puncte procentuale a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste). Astfel, indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 112,1 (la 1 ianuarie 2019) la 115,6 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2020).

Vârsta medie a populaţiei

Vârsta medie a populaţiei a fost de 41,7 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 ianuarie 2019. Vârsta mediană a fost de 41,9 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 ianuarie 2019.

La 1 ianuarie 2020, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 40-44 ani (8,6%). În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0%, iar la cele de sex feminin de 8,2%.

Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,7%, mai mică decât cea a grupei de 5-9 ani (4,8%) şi a celei de 10-14 ani (5,2%).