Gestionarea deşeurilor, producerea de energie din surse regenerabile şi împădurirea terenurilor degradate sunt câteva din proiectele care vor fi finanţate anul acesta prin Fondul de Mediu.

Programele ce urmează să primească bani de la Administraţia Fondului de Mediu (AFM)  au fost deja cuprinse în buget, chiar dacă nu se ştie exact data la care va fi lansat fiecare apel în parte. Este vorba, în total, de 20 de tipuri de proiecte. Cel mai mare buget, respectiv 310 milioane de lei, îl are programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, geotermală şi eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului. Beneficiarii sunt asociaţiile de locatari cu personalitate juridică, unităţile administrativ- teritoriale, unităţile de învăţământ, căminele de copii şi cele pentru bătrâni, dar şi toate instituţiile publice.

Fonduri pentru mediul privat

Al doilea program important este cel destinat gestionării deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, şi închiderea depozitelor de deşeuri. Suma totală alocată este de 239 de milioane de lei, programul putând fi accesat de către operatorii economici şi de către unităţile administrativ-­teritoriale. Un alt program care se va derula în acest an este cel pentru îmbunătăţirea calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. Beneficiarii celor 230 de milioane de lei, cât este prevăzut în bugetul AFM pentru aceste proiecte, sunt unităţile administrativ-teritoriale. Un cadru financiar generos îl are şi programul pentru stimularea înnoirii parcului auto naţional, care se află în plină desfăşurare. Bugetul este de 228 de milioane de lei, iar programul este destinat atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice.

Companiile vor mai putea obţine fonduri, în decursul acestui an, şi pentru proiecte de producere a energiei din surse regenerabile (150 de milioane de lei), de protecţie a resurselor de apă, staţii de tratare şi de epurare (106 milioane de lei), pentru împădurirea terenurilor degradate (152,3 milioane de lei), înnoirea parcului naţional de tractoare şi maşini agricole (100 de milioane de lei) şi pentru producerea de energie din surse regenerabile: eoliană, solară, biomasă, hidro (50 de milioane de lei).

De unde vin banii

199-48392-25_bani_08.jpgFondul pentru Mediu este constituit conform principiilor europene „Poluatorul plăteşte“ şi „Responsabilitatea producătorului“, pentru a armoniza legislaţia noastră cu prevederile ­aquis-ului comunitar. Fondul este gestionat de către Administraţia Fondului de Mediu, instituţie publică din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. Sursele de venit ale Fondului de Mediu sunt publice şi constau din taxe şi contribuţii datorate bugetului.

Banii se întorc, prin proiectele finanţate, la societăţile comerciale. Astfel, 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase de către cei care deţin aceste deşeuri pleacă către Fondul de Mediu. Aceeaşi destinaţie o are şi taxa pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, provenite de la surse fixe şi mobile, taxele pentru depozitarea deşeurilor valorificabile pe anumite terenuri, taxa de un leu/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţă de către producătorii şi importatorii de bunuri ambalate şi de ambalaje şi taxa de un leu/kg anvelopă, încasată de la producătorii şi importatorii care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau uzate.

Tot în Fondul de Mediu se varsă şi contribuţia de 2% din valoarea substanţelor periculoase pentru mediu, introduse pe piaţă de către producători şi importatori, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor, 3% din suma pentru gestionarea fondului de vânătoare, cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, a acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu, dobânzile şi penalităţile datorate la Fondul de Mediu etc.

Taxa de poluare, un miliard de lei

199-48391-25_euro_08.jpgAnul acesta se estimează că numai din taxa de poluare se va încasa 1,658 miliarde de lei, iar din vânzarea deşeurilor metalice se vor strânge 58,2 milioane de lei. La această sumă se vor adăuga alte 162,5 milioane de lei, din alte impozite şi taxe. Astfel, Administraţia Fondului de Mediu apreciază că alte 38,8 milioane de lei se vor colecta din contribuţia pentru incinerarea deşeurilor, 33,95 milioane de lei, din taxele pentru emisiile în atmosferă, 19,4 milioane de lei, din ecotaxa pentru pungi şi 7,76 milioane de lei, din taxa plătită de către proprietarii pădurilor pentru vânzarea masei lemnoase.

450 mil. de euro, respectiv 1,9 miliarde de lei, este suma prevăzută în bugetul Administraţiei Fondului de Mediu pentru finanţarea proiectelor din acest an