Planșeul Unirii va fi reconstruit

Contractul pentru elaborarea proiectului tehnic și pentru efectuarea efectivă a lucrărilor a fost atribuit astăzi unei asocieri de constructori și proiectanți cu reputație și experiență în domeniul realizării lucrărilor de infrastructură majoră. Atribuirea a avut loc în urma unei proceduri de licitație publică desfășurate în Sistemul de Achiziții Publice-SICAP. Licitația s-a finalizat la sfârșitul anului 2023. Semnarea contractului a coincis cu emiterea ordinului de începere a activităților de proiectare.

Finanțarea lucrărilor a fost asigurată încă din anul trecut de către Guvernul României. Executivul a alocat aproximativ 800 de milioane de lei pentru reabilitarea Planșeului Unirii. Acest obiectiv de infrastructură reprezintă o importanță strategică pentru București.

În conformitate cu documentele semnate astăzi, proiectanții și constructorii au la dispoziție un termen de 33 de luni pentru realizarea reconstrucției complete a Planșeului. Mai precis, nouă luni sunt dedicate elaborării Proiectului Tehnic.

Celelalte 24 de luni pentru execuția efectivă a lucrărilor de reabilitare, care urmează să înceapă în 2025, cât mai curând posibil, în prima parte a anului. Lucrările vor fi desfășurate pe porțiuni, în etape, astfel încât să se mențină circulația auto și pietonală în zona Unirii și să nu se blocheze centrul orașului.

„Marcăm momentul determinant în realizarea acestei lucrări de mare amploare. Este momentul în care am semnat contractul de execuție și am dat ordinul de începere pentru reconstrucția totală a Planșeului Unirii. Începând de astăzi, proiectanții și constructorii au la dispoziție 9 luni pentru realizarea proiectului tehnic și încă 24 de luni pentru construcția efectivă. Șantierul propriu-zis îl vom deschide în prima parte a anului 2025 și vom lucra etapizat, astfel încât traficul rutier să fie cât mai puțin afectat.

Pentru siguranța bucureștenilor, ne-am asumat acest proiect, extrem de dificil, din nevoia de responsabilitate și de eficiență pe care oamenii din acest oraș o așteaptă de la cei care trebuie să ofere comunității liniște, normalitate și un trai decent”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, în cadrul unei conferințe de presă.

București, fantanile de la Piata Unirii
SURSĂ FOTO: Dreamstime

Ce va include proiectul

Proiectul Tehnic ce urmează să fie elaborat va include întreaga documentație tehnică necesară pentru a dezvolta și detalia toate aspectele privind execuția efectivă a lucrărilor. Această documentație va cuprinde planuri generale, planuri arhitecturale, planuri ale structurii de rezistență, planuri ale instalațiilor, detalii de execuție, și altele. Această documentație detaliată este esențială pentru obținerea Autorizației de Construire.

Proiectul tehnic are ca obiectiv înlocuirea structurii de beton existente, situată între strada Căldărari și peretele Pasajului Unirii, ce acoperă și canalizează subteran râul Dâmbovița. Această structură are o lățime de 32 de metri și o lungime de 360 de metri. A suferit modificări/degradări semnificative în cei peste 80 de ani de existență. Proiectul propune înlocuirea ei cu o structură nouă, modernă și performantă, capabilă să satisfacă toate cerințele de trafic și fiabilitate, inclusiv gestionarea debitelor de apă de pe râul Dâmbovița.

Aceasta intervenție este motivată de necesitatea eliminării deficiențelor grave identificate în urma expertizelor tehnice desfășurate în cursul anului precedent:

  • armături corodate, beton exfoliat, reduceri de secțiune, vegetație acvatică pe fața betonului și defecte de față văzută la riglele cadrelor;
  • grinzi secundare (nervuri) demolate, zone care se presupune că au fost refăcute în cofraj metalic nerecuperat și care sunt într-o stare avansată de coroziune;
  • grinzi secundare (nervuri) cu secțiune de rezistențā puternic afectată, console scurte la cadrele de rost distruse în întregime ca urmare a infiltrațiilor de apă în rosturi;
  • beton exfoliat, armături corodate și infiltrații locale în placa de beton a planşeului; defecte de execuție și lucrări executate necorespunzător efectuate cu ocazia diverselor intervenții la planșeu;
  • degradări la partea carosabilă a străzilor de deasupra planşeului, guri de scurgere, borduri, trotuare pietonale și parapete.

Un nou plan de Management al Traficului

În aceeași perioadă de nouă luni, specialiștii au responsabilitatea de a elabora un Plan de Management al Traficului. Acest plan are scopul de a facilita execuția eficientă a lucrărilor de reabilitare a Planșeului Unirii. În același timp, trebuie să respecte termenele și legislația în vigoare, precum și asigurând circulația auto și pietonală în zonă.

În cadrul aceluiași contract menționat anterior, se vor proiecta și executa lucrările necesare pentru consolidarea Pasajului Unirii. Acesta se încadrează, de asemenea, în clasa tehnică IV – adică nivelul de satisfacție este nesatisfăcător, dintr-un total de cinci posibile. Soluția propusă de specialiști, ce va fi proiectată și implementată ulterior, vizează reabilitarea structurii de rezistență a pasajului prin cămășuirea și armarea pereților existenți.

Pasajul Unirii a fost securizat în 2022

De la preluarea în administrare în aprilie 2022, Pasajul Unirii a fost securizat în prima etapă a procesului de consolidare, având în vedere că este traversat zilnic de peste 60.000 de autoturisme. În această etapă, s-a eliminat amenințarea desprinderii bucăților de beton din plafonul tunelului rutier. Acesta ar fi putut cădea peste autoturismele aflate în tranzit. Măsura s-a realizat prin îmbrăcarea pereților cu peste 3.000 de panouri metalice.

În paralel, echipa de constructori a remediat infiltrațiile la nivelul carosabilului și a închis, în măsura posibilului, fisurile din pereții interiori ai pasajului. Au utilizat mortare speciale. De asemenea, pentru a îmbunătăți vizibilitatea în tunel, au fost instalate 498 de corpuri de iluminat cu bandă LED pe o suprafață de 4 kilometri și 150 de proiectoare pe rampă.

Pasajul a fost echipat cu un sistem de ventilație performant

Pasajul rutier a fost echipat cu un sistem de ventilație performant. Acesta este alcătuit din 60 de ventilatoare, având rolul de a evacua rapid noxele și fumul în situații de urgență. În plus, s-au instalat două defibrilatoare automate pentru intervenții de urgență. S-au instalat, de asemenea, amplificatoare pentru semnalul de telefonie mobilă.

Toate aceste elemente, deja integrate în Pasajul Unirii, vor fi demontate în timpul începerii lucrărilor de consolidare. Vor fi însă conservate și repuse pe poziții după finalizarea proiectului.

În cadrul lucrărilor menționate anterior, întreaga zonă de la suprafață din Piața Unirii va fi reamenajată peisagistic, cu spații verzi, piațete, zone pietonale și alte soluții inovative. Scopul este de a transforma acest areal într-un punct de referință urban pentru București, atrăgător din punct de vedere social, recreativ și turistic.