Planul strategic cuprinde un set de măsuri printre care cele mai importante vizează: creșterea veniturilor prin diversificarea produselor și serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor anuale primite de la Uniunea Poștală Universală (UPU), bani care nu au fost folosiți niciodată deși, în fiecare an, 200 000 de dolari au fost puși la dispoziția companiei pentru dotări curente (cântare, scannere, cititoare de bare etc…) și renegocierea contractelor existente cu agenții economici.

O măsură extrem de importantă este reorganizarea companiei prin înființarea centrelor de profit la nivel regional, ceea ce presupune responsabilizarea conducerilor locale în gestionarea bugetului și în atragerea de venituri destinate dezvoltării zonei respective.

Printre măsurile de redresare sunt cuprinse, de asemenea: introducerea controalelor volum-tarif-încasări, analizarea tarifelor practicate, achiziția de echipamente moderne și tehnică de calcul, prioritizarea investițiilor în scopul efectuării dotărilor absolut necesare desfășurării activității la standardele impuse de piața de curierat. 

Măsurile din planul strategic urmăresc reconstruirea și consolidarea instituției într-o companie profitabilă care se autofinanțează și se dezvoltă ca un furmizor modern de servicii poștale, la tarife accesibile și standarde europene.

Planul strategic de redresare a Companiei Naționale “Poșta Română” se întinde pe 5 ani, are termene clare pentru fiecare etapă de implementare în parte și vine în completarea majorării capitalului social al companiei, proces care se află în desfășurare.