Finanţarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional, axa 5, operaţiunea „Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional”. Valoare estimată a contractului de achiziţie publică este de 90.000 euro fără TVA, iar procedura de achiziţie este Cererea de ofertă. Criteriul de atribuire ales este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
Cei interesați trebuie să aibă experienţă în realizarea a minimum 3 planuri de marketing regional, pentru oraşe/municipii/regiuni ce targhetează cel puţin 3 dintre următoarele pieţe-sursă: Germania, UK, Franţa, Austria şi Italia. Firma cîştigătoare va prezenta două produse:
– Plan strategic care să definească strategiile generale de marketing pentru perioada 2011 – 2015: strategia de poziţionare, portofoliul de produse, publicul-ţintă, pieţele geografice, distribuţia, comunicarea;
– Planuri operaţionale pentru produsele turistice cele mai importante oferite de Municipiul Bucureşti ca destinaţie turistică, precum şi un plan operaţional integrat. Planurile vor specifica implementarea programelor, vor include manuale detaliate de execuţie şi vor descrie structura, precum şi sistemul participativ de operare a planurilor.
Planul de marketing rezultat va fi primul produs de acest tip realizat în mod profesionist pentru municipiul Bucureşti. El va lua în considerare liniile strategice menţionate în master planul de turism şi va stabili obiectivele, strategiile şi tacticile de marketing de urmat în diferite pieţe-sursă, cu precădere pe produsul de tip ”city break”, în vederea creşterii în mod substanţial a numărului de sosiri de turişti în capitală.