Alte proiecte de hotărâre ce vor fi discutate vizează aprobarea planului Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă pe anul acesta privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, a strategiei de dezvoltare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în Capitală, precum şi a cuantumului taxei municipale pentru apă uzată pe 2014.

Consilierii municipali vor dezbate şi referitor la obiectivele de investiţii 'Extinderea reţelelor de apă potabilă şi canalizare şi reabilitare apeducte din zona de sud-vest a Capitalei', 'Reabilitarea/modernizarea instalaţiilor de evacuare ape meteorice din pasaje subterane' şi 'Lucrări pentru conformarea cu cerinţele de protecţia mediului prin reabilitarea/modernizarea staţiilor de preepurare ape uzate pluviale'.

CGMB va decide şi referitor la un proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvern a unei cereri de emitere a unei hotărâri privind transmiterea unor imobile din proprietatea privată a statului şi din administrarea Regiei Autonome 'Administraţia Protocolului de Stat' în proprietatea publică a municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Alte proiecte ce vor fi în atenţia consilierilor municipali vizează declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică 'Reabilitarea sistemului rutier şi a liniei de tramvai pe b-dul Liviu Rebreanu', 'Lărgire şos. Fabrica de Glucoză între calea Floreasca şi şos. Petricani' şi 'Penetraţie Splaiul Independenţei – Ciurel – Autostrada Bucureşti – Piteşti'. CGMB va hotărî şi referitor la obiectivul de investiţii 'Modernizare şi consolidare Pod Mihai Bravu'.

Pe ordinea de zi se mai regăsesc proiecte de hotărâre privind mai multe planuri urbanistice zonale, printre care se numără Splaiul Independenţei nr. 237 şi str. Jandarmeriei nr.13.

 

Sursa: Agerpres