Calculat ca serie brută, PIB-ul estimat pentru ultimul trimestru din 2011 a fost de 183,94 miliarde lei preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 1,9% faţă de trimestrul IV din 2010.

Spectacolele, cea mai mare creştere de la an la an

Pe ansamblul economiei, cea mai mare majorare au înregistrat-o activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii (11,1%).

Construcţiile au fost ramura care a înregistrat una dintre cele mai mari creşteri a volumului de activitate, cu 5,7%. Construcţiile sunt urmate de agricultură, silvicultură şi pescuit, unde creşterea a fost de 3,1%, şi de industrie (+2%).

Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au mai înregistrat în activităţile de informaţii şi comunicaţii (+1,7%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (1,3%). Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante au crescut cu 0,9%, iar tranzacţiile imobiliare, cu 0,4%.

Reducerea volumului de activitate s-a înregistrat în administraţie publică şi aparare; învăţământ; sănătate (-3,1%) precum şi în activităţile de intermediere financiare şi asigurări (-0,8%) .

Consumul a crescut cu 1,4%

Din punctul de vedere al utilizării PIB, în trimestrul IV 2011 cererea internă a crescut cu 2,5%, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2010. Consumul final total s-a majorat cu 1,4%, ca urmare a creşterii volumului cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei cu 2,8%, explică reprezentanţii INS. În schimb, cheltuiala pentru consum final a administraţiilor publice s-a redus cu 3,9%.

Formarea brută de capital fix a înregistrat o creştere cu 10,3 puncte procentuale.

Un efect negativ asupra PIB l-a avut, în continuare, evoluţia exportului net ca urmare a creşterii mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii (+5,4%) comparativ cu cea a volumului exporturilor (+4,0%).

Economia a crescut cu 2,5%, în 2011 faţă de 2010

PIB estimat pentru anul 2011 a fost de 578,55 miliarde lei preţuri curente, în creştere în termeni reali cu 2,5% faţă de anul 2010.

Creşterea a fost determinată, în mod semnificativ, de majorarea volumului de activitate şi a valorii adăugate brute din agricultură, silvicultură şi pescuit (+11,3%), industrie (+5%) şi activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii (4,8%).

Creşteri relativ mai reduse ale volumului de activitate s-au înregistrat în construcţii (+2,7%) urmate de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,2%).

Din punctul de vedere al utilizării PIB, în anul 2011 cererea internă a crescut cu 3,1%, comparativ cu anul 2010. Reducerea cheltuielii pentru consum final a administraţiilor publice (-3,5%) a fost compensată de majorarea cheltuielii pentru consum final a gospodăriilor populaţiei (+1,4%) astfel încât consumul final total s-a menţinut aproximativ constant în anul 2011, comparativ cu anul precedent.

Formarea brută de capital fix a înregistrat o creştere cu 6,3 puncte procentuale.