Cumulată, valoarea primelor brute subscrise atât de către societăţile de asigurare, cât şi de către sucursale, se ridică la 7,37 miliarde de lei. 

Conform ASF, creşterea pieţei din această perioadă a fost determinată de dinamica ascendentă a segmentului asigurărilor generale, care a înregistrat un avans de 14% faţă de primele nouă luni ale anului precedent, fiind susţinută şi de o evoluţie pozitivă a asigurărilor de viaţă (2%). În acest segment se constată o orientare mai pronunţată către produsele de asigurare tradiţionale de viaţă şi către asigurările de sănătate (plus 36%), care a compensat scăderea volumului subscrierilor pentru asigurări de viaţă legate de fonduri de investiţii. 

La capitolul asigurări generale, primele brute subscrise au atins, în intervalul ianuarie-septembrie 2016, valoarea de 5,71 miliarde lei. În perioada analizată, primele trei clase de asigurare în funcţie de primele brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale (AG) au fost: Clasa X – Asigurări de răspundere civilă auto (55% din total), Clasa III – Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (23%) şi Clasa VIII – Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale (12%). Împreună, cele trei clase de asigurări deţin o cotă de 90% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale. 

Pe segmentul asigurărilor de viaţă, valoarea PBS a fost, în primele nouă luni ale anului 2016, de 1,17 miliarde lei. La sfârşitul primelor nouă luni ale acestui an, principalele clase de asigurare în funcţie de primele brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viaţă (AV) au fost: asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare (68% din total) şi asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii (27%). Cele două clase deţin o pondere de 95% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viaţă. 

"În primele nouă luni ale anului, societăţile de asigurări au raportat indemnizaţii brute plătite (excluzând maturităţi şi răscumpărări parţiale şi totale – 392,14 milioane lei), cumulat pentru cele două categorii de asigurări (AG+AV), în valoare de 2,75 miliarde lei. La 30 septembrie 2016, activau pe piaţa asigurărilor 32 de societăţi de asigurare, dintre care 18 au practicat numai activitate de asigurări generale, şapte au practicat numai activitate de asigurări de viaţă şi şapte au practicat activitate compozită", precizează ASF. 

Potrivit sursei citate, la data de 30 septembrie 2016, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au intermediat prime în valoare de 4,56 miliarde lei, creşterea nominală faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut fiind de 21,54 puncte procentuale (o creştere de 21,47% pentru asigurări generale şi o creştere de 24,55% pentru asigurări de viaţă). 

Valoarea primelor intermediate înseamnă 66,37% din volumul total al primelor brute subscrise la nivelul întregii pieţe (AV+AG), o creştere cu 5,38 puncte procentuale faţă de gradul de intermediere înregistrat în perioada similară a anului 2015. 

Din analiza datelor primilor 10 brokeri de asigurare, în funcţie de volumul primelor intermediate şi a cotei de piaţă, rezultă că aceştia deţin o pondere de 44,93% din totalul pieţei de brokeraj. 

Veniturile obţinute de brokerii de asigurare din activitatea de intermediere în asigurări în primele nouă luni ale acestui an au fost de 734,9 milioane lei, în creştere cu aproximativ 9% în raport cu perioada similară a anului anterior, mai spune ASF. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este autoritatea naţională înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013 pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. 

AGERPRES