La 30 septembrie 2015, activau pe piaţa asigurărilor 35 societăţi de asigurare, dintre care 20 au practicat numai activitate de asigurări generale, opt au practicat numai activitate de asigurări de viaţă şi şapte activitate compozită, cu una mai puţin faţă de perioada anterioară. 

Din valoarea totală a primelor brute subscrise, cinci miliarde de lei reprezintă primele brute subscrise pe segmentul asigurărilor generale, iar 1,3 miliarde de lei reprezintă primele brute subscrise pe segmentul asigurărilor de viaţă. 

Valoarea primelor brute subscrise pe segmentul asigurărilor generale (aproximativ cinci miliarde de lei), înregistrată la data de 30 septembrie 2015, este cu 6, 93% mai mare faţă de cea din perioada similară a anului trecut (4,69 miliarde de lei). 

Pe segmentul asigurărilor generale, cele mai mari ponderi le deţin asigurările de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare, asigurările de incendiu şi alte calamităţi naturale şi asigurările de răspundere civilă auto, care cumulează împreună 86,27% din totalul primelor brute subscrise. 

Clasa asigurărilor de răspundere civilă pentru vehicule (RCA + CMR), cu un volum al primelor brute subscrise de 2,33 miliarde lei, reprezentând 46,64% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat în primele nouă luni ale anului o creştere de 15,32% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014, iar clasa asigurărilor de mijloace de transport terestru (CASCO), cu un volum al primelor brute subscrise de 1,25 miliarde lei, reprezentând 25,02% din total asigurări generale, a înregistrat o scădere de 1,27%. 

Clasa Asigurări de incendiu şi alte calamităţi naturale, cu un volum al primelor brute subscrise de 733,23 milioane lei, reprezentând 14,61% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat, în primele nouă luni ale anului 2015, o creştere nominală de 1,61% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014. 

În primele nouă luni ale anului în curs, asigurătorii au subscris prime brute aferente asigurărilor de viaţă în sumă de 1,317 miliarde de lei, înregistrând o creştere de 9,29% faţă de perioada similară din 2014. În categoria asigurărilor de viaţă, ponderi semnificative înregistrează clasele Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare şi Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii, care deţin împreună 94,44% din totalul primelor brute subscrise pentru această categorie.

'Din analiza datelor raportate la 30 septembrie 2015, se desprind următoarele concluzii: clasa AI 'Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare' a înregistrat o valoare a primelor brute subscrise (PBC) de 805,1 milioane lei, ceea ce înseamnă o creştere de 8,78% faţă de primele nouă luni ale anului 2014, iar clasa AIII 'Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii' a înregistrat o valoare a PBS de 438,8 milioane lei, cu 10,68%, mai mult faţă de primele nouă luni ale anului 2014', se menţionează în comunicat. 

În primele nouă luni ale anului 2015, societăţile de asigurare au raportat indemnizaţii brute plătite (cu maturităţi şi răscumpărări parţiale şi totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 3,48 miliarde de lei, înregistrând o scădere de 3,51% faţă de perioada similară a anului 2014. 

Din valoarea totală a indemnizaţiilor brute plătite, suma de 2,87 miliarde lei este aferentă contractelor de asigurări generale, care deţin o pondere de 82,5% şi a înregistrat o scădere de 3,69% faţă de primele nouă luni ale anului 2014, iar suma de 610,02 milioane lei reprezintă indemnizaţiile brute, maturităţile şi răscumpărările plătite de asigurători aferente asigurărilor de viaţă şi este în scădere cu 2,63% faţă de perioadă similară a anului trecut. 

Clasele de asigurări care deţin cea mai mare pondere în total indemnizaţii brute plătite pentru categoria asigurări generale şi care cumulează 91,04% din totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru această categorie sunt: Clasa Asigurărilor de răspundere civilă pentru vehicule, cu un volum al indemnizaţiilor brute plătite de 1,54 miliarde de lei (53,69% din totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurările generale; au crescut cu 7,63% faţă de T3 2014), Clasa Asigurărilor de mijloace de transport terestru (CASCO), cu un volum al indemnizaţiilor brute plătite de 930,57 lei (32,34% din totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurările generale; scădere de 13,73% faţă de T3 2014), Clasa Asigurărilor de incendiu şi alte calamităţi naturale, cu un volum al indemnizaţiilor brute plătite de 144,25 milioane lei (5,01% din total plăţi aferente asigurărilor generale; scădere cu 1,01% faţă de T3 2014). 

Cea mai mare pondere în totalul indemnizaţiilor brute plătite pentru asigurările de viaţă o deţin plăţile aferente următoarelor clase: Asigurări de viaţă şi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiţii (51,89%, respectiv 316, 52 milioane lei, din total plăţi efectuate), Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare (reprezentând 43,75%, respectiv 266, 88 milioane lei, din total plăţi efectuate). 

Reprezentanţii ASF reamintesc că, în data de 26 august 2015, Consiliul ASF a decis închiderea procedurii de redresare financiară, retragerea autorizaţiei de funcţionare şi solicitarea intrării în procedură de faliment a societăţii Astra. Datele la 30 septembrie 2015 prezentate sunt cele raportate de societăţile de asigurare, cu excepţia Astra, unde datele prezentate sunt la 30 iunie 2015, având în vedere situaţia specială a societăţii. 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituţia care autorizează, reglementează, supraveghează şi controlează entităţile care activează pe piaţa financiară non-bancară din România. 

AGERPRES