Valoarea primelor brute subscrise (gradul de penetrare a asigurărilor), în perioada ianuarie-iunie 2014, reprezintă 1,42% din PIB, în scădere de la 1,61% în primul semestru al anului 2013, se arată într-un comunicat al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF)..

La nivelul primelor brute încasate efectiv de către societățile de asigurare în semestrul I 2014, scăderea este mai puțin accentuată. Valoarea lor reprezintă 3,99 miliarde lei, în scădere cu 2,24% față de primul semestru al anului 2013.

Societățile de asigurare au raportat, în primul semestru al anului 2014, indemnizații brute plătite în sumă de 2,47 miliarde lei, în scădere cu 1,6% față de perioada similară a anului 2013.

Pe ansamblul pieței, activele totale bilanțiere cumulate ale societăților de asigurare s-au majorat în primul semestru cu 1,22% (față de finalul anului 2013) până la 18,37 miliarde lei. Pierderea netă a societăților de asigurare s-a situat la 54,25 milioane lei.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat 55,23% din volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurări generale și de viață, în creștere cu 8,74 puncte procentuale față de primul semestru al anului 2013.

Din raportarea veniturilor obținute din activitatea de intermediere în total prime intermediate și daune regularizate pentru primii 50 brokeri de asigurare, din datele agregate de către ASF, rezultă un comision mediu de 18%. Profitul net al societăților de brokeraj, pe baza datelor centralizate de ASF, a fost de 50,6 milioane lei.

Primele brute subscrise (PBS) și indemnizațiile brute plătite (IBP)

Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea PBS în primele 6 luni ale anului a fost de 3,19 miliarde lei, în scădere cu 5,99% față de semestrul I 2013 și reprezintă 80,39% din totalul primelor brute subscrise în semestrul I 2014, informează comunicatul ASF.

Pe segmentul asigurărilor de viață, valoarea PBS a fost de 779,19 milioane lei, în scădere cu 10,03% față de primul semestru al anului 2013 și reprezintă 19,61% din totalul primelor brute subscrise.

Pe segmentul asigurărilor generale, valoarea indemnizațiilor brute plătite (despăgubirile achitate de către asigurători), în primul semestru al anului 2014, a totalizat 2,1 miliarde lei (85,14% din total), în scădere cu 1,31% față de primul semestru al anului 2013. Pe segmentul asigurărilor de viață, valoarea IBP a fost de 368,1 milioane lei, în scădere cu 3,23% față de perioada similară a anului 2013.

Asigurări generale

Clasa X (RCA + CMR) deține cea mai mare pondere (43,61%) din totalul primelor brute subscrise la categoria asigurări generale. Valoarea primelor brute subscrise în această clasă, în semestrul I 2014, s-a cifrat la 1,39 miliarde lei, în creștere cu 8,69% față de primul semestru al anului 2013. La nivelul întregii piețe RCA, prima de asigurare medie anualizată, înregistrată în primul semestru al anului 2014, a fost de 488 lei (față de 484 lei în semestrul I 2013).

Clasa III – Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare (CASCO) deține a doua pondere în asigurările generale (26,65%). Față de perioada similară din anul 2013, valoarea primelor brute subscrise a scăzut pe această clasă cu 2,69%.

Clasa VIII – Asigurări de incendiu și alte calamități naturale deține a treia pondere în asigurările generale (14,47%), în scădere cu 24,75% față de perioada similară a anului 2013.

Din totalul indemnizațiilor brute plătite pentru asigurări generale (2,1 miliarde lei), cea mai mare pondere (49,05%) a reprezentat-o suma aferentă clasei X (asigurări RCA), cu o valoare de 1,03 miliarde lei (+4,94% față de primul semestru al anului 2013). Indemnizațiile brute plătite pentru clasa III au reprezentat 35,31% din total și au însumat 744,35 milioane lei (20,28% față de perioada similară a anului trecut).

Dauna medie plătită per total piaţă RCA a fost în cuantum de 6.894 lei, în creștere cu 16% față de primul semestru al anului 2013, când dauna medie plătită a înregistrat valoarea de 5.933 lei.

Pentru clasa XIII – Asigurări de răspundere civilă generală, valoarea indemnizațiilor brute plătite este 119,79 milioane lei (5,68% din total IBP pentru asigurări generale), de 7 ori mai mare față de perioada similară a anului 2013 (17,26 milioane lei). IBP aferente clasei VIII – Asigurări de incendiu și alte calamități naturale au avut o pondere de 4,62% din total și o valoare de 97,46 milioane lei (în creștere cu 5,66% față de perioada similară a anului 2013).

Asigurări de viață: prime brute subscrise și indemnizații brute plătite

Potrivit ASF, clasa AI – Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare deține cea mai mare pondere  (65,61%) în cadrul asigurărilor de viață. Primele brute subscrise pe această clasă s-au redus cu 4,53% față de primul semestru al anului 2013, până la 511,19 milioane lei.

Clasa AIII – Asigurările de viață și anuități care sunt legate de fonduri de investiții deține o pondere de 8,55% din total. Valoarea PBS pe această clasă s-a cifrat la 222,48 milioane lei (în scădere cu 24,39% față de perioada similară a anului trecut).

Din totalul indemnizațiilor brute plătite pentru asigurări de viață (368,1 milioane lei), cele mai mari plăți (191,77 milioane lei, 52,1% din total) au fost făcute pentru clasa AI. Valoarea plăților a fost mai mică cu 5,47% față de primul semestru al anului 2013. IBP aferente clasei AIII au reprezentat 44,54% din total (163,95 milioane lei), în scădere cu 2,32% față de primul semestru al anului 2013.

Societăți de asigurare – cote de piață

La data de 30 iunie 2014, 37 de societăți de asigurare desfășurau activități în domeniu (20 de societăți practicau doar asigurările generale, 9 doar asigurări de viață, iar 8 au practicat activități pe ambele categorii de asigurări).

Primele 10 societăți de asigurare au generat aproape 80% din valoarea totală a primelor brute subscrise, atât pe segmentul asigurărilor generale, cât și pe cel al asigurărilor de viață.

Potrivit datelor centralizate de ASF, la data de 30.06.2014, valoarea totală a activelor bilanțiere raportate în situațiile contabile ale societăților de asigurare era de 18,37 miliarde lei (+1,22% față de 31.12.2013).

La data de 30.06.2014, 16 societăți înregistrau rezultate nete pozitive (profit), iar 21 de societăți înregistrau pierdere. Valoarea profiturilor cumulate la nivelul întregii piețe a fost de 164,91 milioane lei (în scădere cu 14,07% față de perioada similară din 2013. Pierderile însumate totalizau 219,16 milioane lei, în scădere cu 9,39% față de perioada similară din anul 2013.

La nivelul întregii piețe de asigurări, rezultatul net al activității din semestrul I 2014 a fost negativ, pierderea totală situându-se la 54,25 milioane lei (față de o pierdere de 49,96 milioane lei în semestrul I 2013).

Brokerii de asigurare

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat prime în valoare de 2,19 miliarde lei, ceea ce reprezintă 55,23% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru asigurări generale și de viață (o valoare a primelor intermediate de 2,19 miliarde lei), în creștere cu 8,74 puncte procentuale față de primul semestru al anului 2013 (46,49%), menţionează documentul emis de ASF.

Brokerii au intermediat 49,13% din primele subscrise pentru asigurările de răspundere civilă (+3,57 puncte procentuale față de semestrul I 2013) și 25,9% din asigurările de mijloace de transport terestru (Casco), în scădere cu 4,53 puncte procentuale față de semestrul I 2013.

În ceea ce privește valoarea primelor intermediate pentru principalele 10 societăți de asigurare (din punct de vedere al primelor intermediate de brokeri), ponderea se cifrează între 5,51% și 13,27%, iar 73,28% din totalul primelor intermediate de brokeri au fost realizate de către primii 50 de brokeri (cu cote de piață între 0,44% și 6,89%).

Veniturile obţinute de brokerii de asigurare din activitatea de intermediere în asigurări, în semestrul I din 2014, sunt de 417,39 milioane lei, în creştere cu 7,42% faţă de primul semestru al anului 2013 (388,58 milioane lei).

Din raportarea veniturilor obținute din activitatea de intermediere în total prime intermediate și daune regularizate pentru primii 50 brokeri de asigurare, din datele agregate de către ASF, rezultă un comision mediu de 18%.

Datele pentru semestrul I sunt centralizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară pe baza raportărilor transmise de 448 brokeri de asigurare/reasigurare (dintr-un număr de 594 brokeri care dețineau autorizație de funcționare din partea ASF la data de 30 iunie 2014).

Primii 50 brokeri de asigurare au realizat 73,76% din totalul veniturilor obţinute din activitatea de intermediere în asigurări. Valoarea agregată a activelor bilanțiere deţinute de brokerii de asigurare, în primul semestru al anului 2014, a fost de 527,37 milioane lei, în creştere cu 1,20% faţă de perioada similară a anului 2013 (521,11milioane lei).

Din datele centralizate de către ASF, pe baza raportărilor contabile ale brokerilor, a rezultat că, la finalul semestrului I 2014, 292 brokeri au înregistrat profit (în total 59,27 milioane lei), iar 156 de brokeri au înregistrat pierdere (în total 8,67 milioane lei).

50 brokeri de asigurare au cumulat 89,09% din profitul total al pieței de brokeraj, iar profitul individual al acestora s-a situat între 136.000 lei și 9,8 milioane lei.