"În ceea ce priveşte subsidiaritatea, considerăm că există riscul unei aplicări neunitare a PAC (Politica Agricolă Comună, n.r.), ce poate expune şi mai mult statele membre la corecţii financiare din partea structurilor de control ale Uniunii Europene. Apreciem intenţia Comisiei de a extinde responsabilitatea statelor membre în gestionarea PAC, care permite mai buna adaptare la condiţiile specifice fiecărui stat membru, însă o flexibilitate sporită ar putea reprezenta şi un prim pas către renaţionalizarea PAC şi o politică agricolă mai puţin comună şi de aici şi posibilitatea unor mari diferenţe în aplicarea PAC în diferite state membre cu posibile denaturări ale pieţei. Indicatorii de performanţă pentru plăţile directe pot deveni o povară suplimentară cu posibile interpretări diferite şi care se pot schimba ridicând gradul de relativitate al lor, în lipsa unor norme unitare interpretarea devine relativă, iar subsidiaritatea îndoielnică", a declarat Petre Daea. 

El a precizat, încă o dată, că plafonarea plăţilor directe pentru fermieri este de neacceptat, producând greutăţi şi în procesul de simplificare şi subsidiaritate ceea ce reprezintă un element în plus de îngrijorare. Totodată, ministrul a arătat că noul model de realizare de raportare a performanţei, sistemul de monitorizare pentru Fondul FEGA şi măsurile de piaţă şi evaluarea performanţei anuale vor creşte mult povara administrativă pentru statele membre şi vor implica resurse financiare şi umane. 

"Procesul de proiectare, implementare şi aprobare a planurilor strategice riscă să întârzie punerea în aplicare a măsurilor, în special acordarea plăţilor directe către fermieri. Perioada de tranziţie este necesară a fi instituită la doi ani", a subliniat ministrul român al Agriculturii. 

Petre Daea a menţionat, în context, că România consideră că propunerile înaintate de către Comisie (cu privire la PAC, n.r.) necesită încă îmbunătăţiri, care, alături de propunerile celorlalte state membre şi de interpretarea corectă a lor, vor determina o simplificare reală a Politicii Agricole Comune. 

Pe de altă parte, ministrul Daea a felicitat echipele de fotbal ale Franţei, Croaţiei, Belgiei şi Angliei "careul de aşi" de la Campionatul Mondial de Fotbal încheiat recent. 

"Eu vreau să felicit întregul careu de aşi, Franţa Croaţia, Belgia şi Anglia, cum de altminteri te felicit şi pe tine Phil (Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultură n.r) şi o voi face de fiecare dată când am posibilitatea pentru viziunea ta, pentru orientările generale şi de perspectivă. Ai pus în mişcare o descătuşare a birocraţiei politicii agricole comune. Decizia este corectă şi România o susţine însă trebuie să ne ferim să construim pârghii de stimulare a rezistenţei birocratice în aşa fel încât simplificarea să devină o realitate pe care toţi ne-o dorim. Analizând paşii pe care i-am parcurs până acum, putem fi încrezători, însă mai sunt multe de făcut, de aceea România consideră că propunerile înaintate de către Comisie necesită încă îmbunătăţiri, care alături de propunerile celorlalte state membre şi de interpretarea corectă a lor, să netezească drumul spre o simplificare reală a Politicii Agricole Comune", a subliniat oficialul român. 

Miniştrii Agriculturii din cele 28 de state membre s-au reunit luni la Bruxelles pentru a discuta formele de simplificare a PAC care ar putea fi aplicate în perioada 2021-2017 şi, de asemenea, despre viitorul buget al acesteia, transmite EFE. 

Ministrul austriac al Familiei şi Tineretului, Juliane Bogner-Strauss, le-a prezentat miniştrilor Agriculturii priorităţile în acest sens ale preşedinţiei semestriale a Consiliului Europei, pe care o va prelua ţara sa. 

"Ideea noastră este consolidarea UE, sprijinind dezvoltarea zonelor rurale, producţia de calitate a sectorului agricol şi, de asemenea, creşterea veniturilor producătorilor europeni", a spus Bogner-Strauss. 

Miniştrii Agriculturii au sprijinit o propunere prezentată de Polonia, în care se solicita permisiunea ca agricultorii să poată primi în avans plăţile din PAC corespunzătoare lunii decembrie pentru a putea face secetei puternice ce afectează ţara. 

Printre propunerile Comisiei Europene pentru modernizarea şi simplificarea PAC se află un nou mod de lucru, statele membre urmând să dispună de mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte utilizarea alocărilor. Statele membre vor avea şi posibilitatea de a transfera până la 15% din alocările lor din PAC între plăţile directe şi dezvoltarea rurală şi invers, cu scopul de a se asigura că priorităţile şi măsurile lor pot fi finanţate. 

Potrivit CE, plăţile directe vor constitui în continuare o parte esenţială a politicii, asigurând stabilitate şi previzibilitate pentru fermieri, însă vor fi reduse începând de la 60.000 de euro şi plafonate pentru plăţi peste 100.000 de euro pe fermă. Se vor lua în considerare în totalitate şi costurile cu forţa de muncă. Se va acorda prioritate fermelor mici şi medii, care vor primi un sprijin mai mare pe hectar, şi ajutorului acordat tinerilor. 

Plăţile directe vor fi condiţionate de cerinţe mai stricte privind mediul şi clima. Fiecare stat membru va trebui să pună la dispoziţie scheme ecologice prin care să îi sprijine pe fermieri să facă mai mult decât impun cerinţele obligatorii şi care să fie finanţate cu o parte din alocările lor naţionale destinate plăţilor directe. 

Un procent de cel puţin 30% din fiecare alocare naţională pentru dezvoltarea rurală va fi dedicată măsurilor legate de mediu şi climă, precizează Comisia Europeană. 

La începutul lunii mai, Comisia a propus reducerea bugetului PAC cu 5%, până la 365 de miliarde de euro.