Din totalul de sosiri, cele ale turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat, în primele 8 luni din 2014, 77,9%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 22,1%, ponderi apropiate de cele din perioada 1 ianuarie – 31 august 2013.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (77,7% din total turişti străini), iar dintre aceştia 85,5% au fost din ţările aparţinând UE. Sosirile în hoteluri deţin în perioada 1 ianuarie – 31 august 2014 o pondere de 74,5% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare. Faţă de perioada 1 ianuarie – 31 august 2013, sosirile în hoteluri în primele 8 luni din 2014 sunt în creştere cu 6%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1 ianuarie-31 august 2014 au însumat peste 14,049 milioane, în creştere cu 5,7% faţă de cele din perioada 1 ianuarie – 31 august 2013. Din numărul total de înnoptări, 82,1% reprezintă înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în perioada 1 ianuarie – 31 august 2014, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 17,9%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (76,1% din total turişti străini), iar dintre aceştia 84% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în perioada 1 ianuarie – 31 august 2014 a fost de 2,6 zile la turiştii români, iar la turiştii străini a fost de 2 zile.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada 1 ianuarie – 31 august 2014 a fost de 26,6% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1,2 puncte procentuale faţă de perioada 1 ianuarie – 31 august 2013. Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în perioada 1 ianuarie – 31 august 2014 s-au înregistrat la hoteluri (33,4%), la căsuţe turistice (21,9%) şi la vile turistice (21,5%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1 ianuarie – 31 august 2014 de 5,738 milioane în creştere cu 2% faţă de perioada 1 ianuarie – 31 august 2013. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (92,7%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România 59% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Ungaria (29,2%), Bulgaria ( 23,9%), Germania ( 9,5%), Italia ( 7,0%), Polonia (6,6%) şi Austria (4,2%).

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1 ianuarie – 31 august 2014 de peste 8,454 milioane, în creştere cu 7,1%, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 august 2013. Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate de vizitatorii români pentru plecările în străinătate, reprezentând 76,1% din numărul total de plecări. AGERPRES