Specialişti din cadrul primăriei Sectorului 1 au evaluat paza parcurilor şi spaţiilor verzi la 15,89 milioane de lei ( peste3,5 milioane euro). Oficialii Administraţiei Domeniului Public au lansat anunţul de licitaţie acord-cadru pentru servicii de pază cu un singur agent economic. Contractul de pază finanţat din fonduri proprii ale Administraţiei Domeniului Public Sector 1 va fi valabil timp de 48 de luni, fiind atribuit câte un contract subsecvent pentru fiecare an. În Sectorul 1 sunt 19 parcuri și aproximativ 70 de locuri de joacă aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1.

Firma de pază este obligată să deţină linie de fax funcţională

Conform fişei de date tehnice, firmele interesate de licitaţie trebuie să deţină cel puţin două autoturisme intervenţie rapidă, un dispecerat cu o dotare minimă (linie fax funcţională, contract cu furnizorul de servicii de telefonie fixă, adresa email pentru primire reclamaţii/sesizări/ sugestii), staţii radio emisie/recepţie pe fiecare post de pază fix (40 posturi ), precum şi la dispecerat. Firmele de pază trebuie să facă dovada că dispun de cel puţin 140 de agenţi de pază şi un manager de securitate. Conform anunţului de licitaţie, contractul nu intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice.

În anunț se precizează că ofertanții trebuie să demonstreze că au realizat o medie a cifrei de afaceri, în ultimii 3 ani 2013-2015, de cel puțin 7 milioane de lei. Data limita de depunere a ofertelor este 22 iunie urmând ca evaluarea ofertelor să aibă loc pe 23 iunie.