Portul se află în subordinea Ministerului Transporturilor, care pregătește un nou obiectiv de investiții, intitulat  “Platformă multimodală Galați  – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua central Rhin – Dunăre/Alpi”.

Potrivit proiectului de act normativ consultat de Capital, proiectul se ridică la 416,79 milioane lei, inclusiv TVA și ar putea fi finalizat în trei ani și câteva luni de la data semnării contractului.

Compania Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați, societatea Port Bazinul Nou Galați și Metal Trade International Galați vor construi o platformă multimodală formate dintr-un cheu nou, infrastructură rutieră, triaj căi ferate, spațiu stocare semi-remorci, cu scopul de a elimina congestiile și a moderniza infrastructura.

Proiectul vizează integrarea portului Galați în fluxurile internaționale de mărfuri prin crearea facilităților portuare pentru operarea mărfurilor cu precădere în sistem naval – feroviar.

”Finanţarea obiectivului de investiții se face din fonduri europene nerambursabile, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF Transport), Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020), de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate  anual cu această destinație, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, precum și din fonduri private”, arată documentul.

Odată finalizată, investiția vrea să transforme portul Galați într-un important centru de tranzit.

”Investiția constă în realizarea a 6 obiecte, astfel:

  • Cheu vertical pe o lungime de 868 m;
  • Infrastructura rutieră pentru accesul în terminal alcătuită din 2.283,82 m drum, un sens giratoriu și un pasaj superior peste calea ferată;
  • Triajul CF alcătuit din opt căi de rulare noi cu o lungime utilă diferită într 708-763 m și o zonă de manevră;
  • Infrastructura (drumuri, rețele de utilități) și suprastructura (platforme, clădiri), echipamentele și instalațiile portuare amplasate pe o suprafață de 60.000 metri pătrați;
  • Zona de intrare/ieșire în terminal (platforme, căi de acces);
  • Suprastructura din zona de extensie (platforme, căi de acces) ce va fi folosită ca zonă de stocare pentru semi-remorci)”.     
 

Potrivit documentului, realizarea obiectivului de investiții va duce la modernizarea infrastructurii portuare de bază, a zonelor de depozitare și de stivuire, eliminarea blocajului pe rețeaua rutieră existentă, respectiv drumul de acces la rețeaua rutieră națională.

Va fi totodată modernizată infrastructura rutieră publică, prin crearea unui pasaj/pod peste intersecția cu calea ferată de acces în zona portuară și a unui sens giratoriu.

”Lucrările proiectului contribuie la realizarea obiectivului CN APDM SA Galați, de a crește traficul și pe cale de consecință de a crește veniturile proprii din activitatea de bază, precum și din activitățile conexe și auxiliare”, spun autorii documentului.

Teritoriul pe care se va realiza investiția este situat în Portul Galați, în zona Portului Bazinul Nou fiind teren portuar, bun proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor.

Suprafața totală care urmează să fie amenajată în cadrul acestei investiții este de 323.527 mp teren portuar proprietate publică a statului și 33.682 mp proprietate privată a Metal Trade SRL Galați.            

Danele situate în bazin au fost inoperabile în ultimii ani. Aceste dane au un cheu taluzat și nu sunt eficiente pentru operare atunci când nivelul Dunării este mai scăzut decât cel normal, se arată în nota de fundamentare.

În Portul Bazinul Nou pot fi operate diferite nave maritime și fluviale, care, de obicei, transportă mărfuri în vrac (minereuri, produse de carieră și de balastieră), produse feroase (metalurgice, țevi, fier vechi), cereale, mărfuri generale, materiale lemnoase. În ultimul timp a început operarea de containere cu cherestea, cu destinația China, doar în sistemul feroviar-rutier din cauza ineficienței facilităților portuare.

În prezent, infrastructura portuară și facilitățile acesteia se află într-o stare tehnică necorespunzătoare și precară.

 

Trecerea rutieră peste calea ferată aflată în afara portului se face acum prin blocarea Drumului European E87 printr-o barieră acționată manual. În situația în care traficul de marfă va crește, Drumul European E87 va fi blocat cea mai mare parte a zilei.

Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime“ SA Galați funcționează ca societate comercială, în coordonarea Ministerului Transporturilor (MT), ale cărei acțiuni aparțin în proporție de 80% statului român prin Ministerul Transporturilor și 20% Fondul Proprietatea.

Compania administrează infrastructura portuară din porturile: Hârșova, Măcin, Brăila, Galați, Isaccea, Mahmudia,Tulcea, Chilia Veche și din locul de operare Smârdan, iar bunurile care alcătuiesc infrastructura portuară (terenuri portuare, construcții hidrotehnice portuare, fronturi de acostare, acvatorii, etc.) fac parte din inventarul bunurilor proprietate publică a statului.