Parlamentul European a aprobat primul proiect rectificativ pe 2009, în care se solicită mobilizarea sumei de 11,8 milioane EUR din Fondul de Solidaritate al UE (FSUE), în urma efectelor inundaţiilor care au afectat România în iulie 2008.

Parlamentul European a adoptat două rapoarte pentru alocarea acestei sume şi anume un raport cu privire la mobilizarea Fondului de Solidaritate (raportor Reimer Böge, PPE-DE, Germania) şi unul necesare pentru rectificarea necesară a bugetului 2009 (Jutta Haug (PSE, Germania).

În termeni practici, mobilizarea acestei sume înseamnă reducerea corespunzătoare a liniei bugetare privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – Convergenţă. Cuantumul compensării pentru România va lăsa cel puţin 25% din cuantumul anual aflat la dispoziţia FSUE disponibil pentru alocări în timpul ultimului trimestru al anului, potrivit Regulamentului de instituire a FSUE.

Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE

În 2002 Consiliul a decis instituirea Fondului de Solidaritate al EU, obiectivul acestuia fiind de a oferi asistenţă financiară care să contribuie la restabilirea rapidă a condiţiilor normale de viaţă dintr-o regiune sau ţară, în caz de catastrofe naturale. Totalul daunelor directe reprezintă baza de calcul a valorii asistenţei financiare ce poate fi utilizată exclusiv pentru acţiunile urgente de primă necesitate. De subliniat că acest Fond nu este prevăzut pentru compensarea daunelor private.

În termenul de 10 săptămâni de la inundaţii, autorităţile române au solicitat asistenţă financiară din Fondul de Solidaritate al UE. Cererea se referă la cinci judeţe (Maramureş, Suceava, Botoşani, Iaşi şi Neamţ). 241 de localităţi cu o populaţie totală de 1.6 milioane de locuitori a suferit în mod direct în urma catastrofei, care a distrus parţial sau total locuinţele şi culturile agricole.

La 24 februarie, Comisia pentru bugete a organizat o audiere cu autorităţile locale şi regionale implicate din România, pentru a evalua consecinţele inundaţiilor şi efectele mobilizării Fondului de solidaritate al UE.

În 2008, o sumă totală de 280 796 642 EUR a fost mobilizată în favoarea Regatului Unit (162 387 985 EUR), a Greciei (89 769 009 EUR), a Sloveniei (8 254 203 EUR), a Franţei (Guadalupe şi Martinica – 12 780 000 EUR) şi a Ciprului (7 605 445 EUR).