Patriarhul Daniel, mesaj special de Sfintele Paști

Patriarhul Daniel le-a transmis un mesaj special românilor de pretutindeni cu ocazia apropierii Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Ea reprezintă adevărul central al Sfintei Evanghelii şi al credinţei creştine ortodoxe. Din acest motiv, pe coperţile exterioare ale Sfintei Evanghelii sunt imprimate icoana Răstignirii şi icoana Învierii lui Iisus Hristos.

Le-a reamintit tuturor că Învierea Domnului este sărbătoarea iubirii smerite. De aceea, Sfintele Paşti sunt considerate sărbătoarea iertării, a păcii şi a bucuriei. În aceste zile de sărbătoare, ne îndeamnă să împărtăşim celor din jurul nostru, atât prin cuvinte cât și prin fapte, iubirea, pacea și bucuria lui Iisus Hristos, mai ales copiilor orfani, bolnavilor și bătrânilor.

„Învierea din morţi a Domnului Iisus Hristos cel Răstignit este adevărul central al Sfintei Evanghelii şi al credinţei creştine ortodoxe. De aceea, pe coperţile exterioare ale Sfintei Evanghelii se află imprimate icoana Răstignirii şi icoana Învierii lui Hristos. Timp de 40 de zile, de la Paşti până la Înălţarea Domnului, se cântă în biserică Troparul Sfintelor Paşti şi se adresează salutul pascal ‘Hristos a Înviat!’ ‘Adevărat a Înviat!’.

Învierea Domnului este sărbătoarea iubirii smerite şi milostive a lui Hristos cel ce a învins ura, violenţa şi moartea, dăruind oamenilor viaţă veşnică. De aceea Sfintele Paşti sunt sărbătoarea iertării, a păcii şi a bucuriei. În aceste zile de sărbătoare să împărtăşim celor din jurul nostru, prin cuvânt şi prin fapte, iubirea, pacea şi bucuria lui Hristos, mai ales copiilor orfani, bolnavilor şi bătrânilor, precum şi românilor aflaţi printre străini.

Sfintele Paşti să vă aducă tuturor în suflet şi în case lumina şi binecuvântarea lui Hristos cel Înviat cu sănătate fericire şi mult ajutor în viaţă. Hristos a înviat! Adevărat a înviat!”, le-a transmis Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române creștinilor ortodocși de pretutindeni.

Ce înseamnă fiecare zi din Săptămâna Mare?

Lunea Mare. În Lunea Mare, se rememorează povestea smochinului neroditor, blestemat de Hristos să se usuce din lipsă de roade. Această parabolă subliniază că Dumnezeu este simbolul atât al iubirii, cât și al dreptății. Astfel, în Ziua Judecății, El nu doar va recompensa, ci și va pedepsi pe cei care nu au adus roade.

Marțea Mare. Această zi marchează momentul în care Iisus Hristos le-a relatat ucenicilor săi pilda celor zece fecioare. Pilda prezintă povestea a cinci fecioare considerate „înțelepte” și a altor cinci „neînțelepte”, care se pregătesc pentru nuntă. Această pildă este menită să le arate credincioșilor cât de importantă este pregătirea pentru judecata de apoi.

Miercurea Mare. Miercurea Mare este și ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus Hristos fariseilor pentru 30 de arginți. Astfel, miercurea a devenit zi de post.

Joia Mare. Joia Mare mai poartă numele de Joia Neagră sau Joia Patimilor. În această zi, au avut loc mai multe evenimente importante, precum: spălarea picioarelor ucenicilor, Cina cea de Taină, rugăciunea din Grădina Ghetsimani.

Vinerea Mare. Este ultima zi de vineri din Postul Mare. Ea mai este cunoscută și drept: Vinerea Paștelui, Vinerea Patimilor, Vinerea Neagră sau Vinerea Seacă. În această zi, Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce.