În fiecare seară, la ora 8 p.m., în întreaga Uniune Europeană se aduce un omagiu personalului medical, femei și bărbați. Curajul și hotărârea acestora în serviciul binelui comun sunt recunoscute la ferestrele deschise, în aplauze răsunătoare, alcătuind un singur imn pe întregul continent. Aflați în prima linie a acestei pandemii, de multe ori fără echipament adecvat, eroii acestor zile plătesc ei înșiși un preț foarte mare pe care nu-l vom uita.

În deplină solidaritate, folosind rețele de socializare și mijloace moderne de comunicare, italienii, spaniolii, francezii, germanii, portughezii…au învățat unii de la alții, și-au împărtășit experiențele și practicile, s-au unit într-un scop comun: Combaterea acestui virus!

Noi, semnatarii acestei scrisori, care suntem atât reprezentanți aleși în Parlamentul European cât și profesioniști în domeniul sănătății, am știut că, în pofida dificultăților, angajamentul colegilor noștri aflați în prima linie va fi impecabil. Mai mulți decât alții, am suferit din cauza incapacității noastre de a îi sprijini și de a le oferi asistență din poziția noastră de lideri politici.

Pandemia nu a evidențiat doar deficiențele sistemelor noastre de sănătate ci și lipsa unei acțiuni coordonate la nivel european în domeniul sănătății publice.

Deși politica în domeniul sănătății este în cea mai mare parte în sfera de competență a statelor membre, Europa a reacționat în cele din urmă, atât pentru a sprijini asistența medicală cât și economia, pentru a contribui la înfrângerea pandemiei și la atenuarea consecințelor acesteia, prin intermediul unor măsuri fără precedent. Însă acest lucru nu este suficient!

Confruntată cu o amenințare transnațională, în creștere de mai multe luni, Europa a oferit cetățenilor sentimentul unei lipse de anticipare, de coordonare și de protecție. Războiul măștilor, strigătul de ajutor neauzit inițial, blocarea livrării echipamentelor medicale, strategii de izolare divergente, închiderea unilaterală a frontierelor…Prin urmare multe restrângeri drastice ale prevederilor Pactului European care ne unește și a valorilor care stau la baza acestuia.

Din toate acestea, trebuie să tragem învățăminte. Inițial, Uniunea Europeană a fost înființată pentru a instaura pacea pe continent. Astăzi, trebuie să facem din Europa un continent care îi protejează pe toți cetățenii săi. În confruntarea cu virusurile și epidemiile care ne amenință în viitor, prioritatea europeană trebuie să fie descoperirea de vaccinuri și tratamente capabile să prevină viitoarele crize în domeniul sănătății. Abordarea impactului îmbătrânirii populației și al bolilor neurodegenerative, incluziunea socială a celor cu handicapuri fizice și mentale sunt, de exemplu, provocări cu care se vor confrunta societățile noastre, iar aceste provocări nu cunosc frontiere.

Parlamentul European trebuie să plaseze sănătatea și solidaritatea în centrul agendei sale de lucru prin intermediul unui organism specializat. Nu contează numele sau forma pe care o va lua acestă structură: Ceea ce contează este să i se pună la dispoziție mijloacele necesare pentru a-și desfășura acțiunile într-un mod autonom, vizibil și permanent, începând cu provocările imediate ale crizei corona.

Este de datoria nostră nu doar să întruchipăm solidaritatea și suveranitatea europeană în materie de sănătate, ci să ținem seama, în mod concret, de mecanismele care permit un răspuns comunitar la provocările majore în materie de sănătate publică. În strânsă colaborare cu toate părțile interesate din domeniul sănătății, acest organism al Parlamentului European poate juca un rol de coordonare atunci când este necesar, cu expertiză, flexibilitate și capacitate de răspuns. Prin urmare, acesta trebuie să elaboreze rapid recomandări în domeniul guvernanței sănătății – reformarea și coordonarea agențiilor europene, – cooperarea transfrontalieră, – transferurile de pacienți, circulația echipamentelor medicale, – transferul de producție de bunuri medicale esențiale și achizionarea în comun a acestora – echipamente de protecție, dispozitive medicale, ingrediente active, medicamente, fără a evita problema prețului „corect” – și, în cele din urmă, promovarea cercetării și coordonării comune în dezvoltarea de noi tratamente și/sau vaccinări, începând cu coronavirusul. În cazul în care tratamentul și/sau vaccinul sunt elaborate într-o țară terță, trebuie să ne asigurăm că acestea sunt disponibile și în Europa.

Această criză, prin amploarea sa, prin impactul său nimicitor, trebuie să reprezinte o ocazie pentru un nou început și o oportunitate de a progresa împreună pentru viitorul continentului nostru. Ca reacție la această pandemie fără precedent, guvernele din întreaga lume au făcut sănătatea oamenilor o prioritate intangibilă. Această conștiință universală, care plasează viața mai presus de toate, este o armă puternică pentru conturarea unui viitor mai bun.

Noi, în calitate de profesioniști în domeniul sănătății și de deputați ce reprezentăm toți cetățenii Europei, le suntem datori colegilor și concetățenilor noștri cu mai mult decât niște cuvinte frumoase: Este de datoria noastră să dăm o formă concretă solidarității și cooperării în materie de sănătate, atât de necesare protejării cetățenilor, acordându-le acestora un loc și o nouă vizibilitate în Parlamentul European.

1.Zacharopoulou, Chrysoula, France, RE
2.Bușoi, Cristian-Silviu, Romania, PPE
3.Arłukowicz, Bartosz, Poland, PPE
4.Bartolo, Pietro, Italy, S&D
5.Bauzá Díaz, José Ramon, Spain, RE
6.Borzan, Biljana, Croatia, S&D
7.Cerdas, Sara, Portugal, S&D
8.Ciuhodaru, Tudor, Romania, S&D
9.Cseh, Katalin, Hungary, RE
10.De Sutter, Petra, Belgium, Greens/EFA
11.Geuking, Helmut, Germany, ECR
12.González Casares Nicolás, Spain, S&D
13.Juknevičienė, Rasa, Lituania, EPP
14.Kopacz, Ewa, Poland, EPP
15.Kympouropoulos, Stelios, Greece, PPE
16.Liese, Peter, Germany, PPE
17.Olekas, Juozas, Lituanie, S&D
18.Paulus, Jutta, Germany, Greens/EFA
19.Pelletier, Anne-Sophie, France, GUE
20.Pizarro, Manuel, Portugal, S&D
21.Riquet, Dominique, France, RE