S-au înregistrat 309 voturi pentru și 13 voturi împotrivă.

Numărul amendamentelor admise de plen la acest proiect este de 22, iar cele respinse — 309.

AGERPERES