Aceste prevederi se vor aplica părinților ai căror copii au vârsta de până la 12 ani, precum și părinților copiilor cu dizabilități înregistrați în cadrul unei unități de învățământ.

Părintele care va primi o zi liberă, are dreptul la zile libere plătite, pe toată perioada în care autoritățile decid închiderea unităților de învățământ respective.

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, completând o declarație pe propria răspundere și depusă la angajator.

Legea se va aplica pentru toți angajații din mediul public și privat, iar salariul pentru fiecare zi liberă este egal cu salariul corespunzător unei zile lucrătoare.