Potrivit Programului Național de Dezvoltare Rurală(PNDR), beneficiare ale plăţilor acordate în cadrul Măsurii 215 –sectorul porcine sunt exploatațiile comerciale din sectorul de creștere a porcinelor autorizate sanitar veterinar și exploatațiile comerciale de tip A specifice sectorului de creștere a porcinelor, care își asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005.

Pachetele disponibile în cadrul acestei submăsuri sunt: Pachetul 1 – Cresterea cu cel putin 10% a spatiului alocat disponibil fiecarui animal; Pachetul 2 – Asigurarea a minimum 11 ore/zi luminăartificială cu o valoare a iluminării de 50 lux; Pachetul 3 –Imbunatatirea conditiilor de bunastare a suinelor pe durata transportului; Pachetul 4 –Corectarea nivelului nitriților și nitraților din apa Pachetul 5 – Reducerea noxelor cu 30 % față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat; Pachetul 6 – Îmbunătățirea condițiilor zonei de odihnă.

Angajamente pe o perioada de 5 ani

“Beneficiarii acestei submăsuri pot încheia angajamente voluntare multianuale pe o perioadă de 5 ani, pentru unul sau o combinaţie între cele 6 pachete disponibile. Sprijinul se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. Plata se efectuează anual, compensând pierderile de venituri şi cheltuieli suplimentare induse de aplicarea acţiunilor prevăzute de angajamente. În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii vor trebui sărespecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei.”- mai precizeazăMADR. Finanţată prin Axa 2 a PNDR, Măsura 215 „Plăţi privind bunăstarea animalelor – pentru sectorul porcine”,beneficiază de o alocare financiară totală de 154.878.049 Euro, pentru întreaga perioadă de programare 2007 – 2013.