Pădurile private mici, întreţinute cu ajutorul statului.

Proprietarii de terenuri forestiere private cu suprafeţe mai mici de 30 hectare ar putea beneficia de un ajutor de minimis din partea statului, în vederea asigurării pazei pădurilor, supravegherii stării de sănătate a pădurilor şi stabilirii anuale a lucrărilor silvice prevăzute de amenajamentul silvic, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). 

Conform Notei de fundamentare a proiectului, acordarea ajutorului de minimis prevăzut într-o Schemă prestabilită se realizează la solicitarea scrisă a titularului dreptului de proprietate sau împuternicitului acestuia. Cererea se depune la ocolul silvic nominalizat şi care asigură serviciile silvice în proximitatea suprafeţei pentru care se face solicitarea. 

Practic, proprietarii de terenuri forestiere cu suprafeţe mai mici de 30 de hectare vor avea asigurate: paza pădurilor, supravegherea stării de sănătate a pădurilor şi stabilirea anuală a lucrărilor silvice prevăzute de amenajamentul silvic. Asigurarea serviciilor silvice prin ocoalele silvice autorizate va conduce, implicit, la reducerea tăierilor de păduri şi la protejarea fondului forestier, se menţionează în document. 

În acelaşi context, articolul 18, alineatul 1 al actului normativ prevede faptul că "administratorul/furnizorul schemei va acorda un ajutor de minimis doar după ce va verifica faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi/întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse ale bugetului Uniunii Europene, cumulate cu ajutorul solicitat în baza prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei (…)'. 

Potrivit sursei citate, pentru anul 2016 documentaţia prevăzută în proiectul de Hotărâre, publicat pe site-ul MMAP, se depune în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului document. 

Datele oficiale arată că, la ora actuală, în România, există o suprafaţă totală de 586.000 hectare de păduri aflate în proprietate privată ale căror suprafeţe sunt mai mici sau egale cu 30 hectare. 

"Indiferent de forma de proprietate, administrarea sau asigurarea serviciilor silvice pentru întregul fond forestier naţional este obligatorie şi se realizează prin ocoale silvice, conform prevederilor art.10 din Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, republicată, cu modificările ulterioare. Administrarea sau serviciile silvice pentru toate categoriile de proprietari se asigură de către ocoalele silvice numai pe bază de contract, iar prestarea activităţilor menţionate în contract se efectuează contra cost. În scopul gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, statul are obligaţia să aloce anual de la buget, prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, sume pentru asigurarea integrală a costurilor administrării, precum şi a serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, indiferent dacă aceasta este sau nu este cuprinsă într-o asociaţie', se precizează în Nota de fundamentare a proiectului. 

Proiectul de HG privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 hectare, respectiv Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice va fi în dezbatere publică timp de 10 zile, începând din data de 21 septembrie 2016. 

Persoanele şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii direct la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Politici şi Strategii în Silvicultură.

AGERPRES