In Romania, din păcate, atăt Cercetarea –Dezvoltarea cât şi economia se află într-un declin continuu. În acest context, apare cu atât mai valoroasă  iniţiativa unui grup de cadre didactice tinere din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, condus de dl. conf. dr. ing. George ENCIU, coordonator Specializarea Logistică Industrială in cadrul Facultatii I.M.S.T., de a pune bazele unui Centru Universitar de Cercetare Dezvoltare –CELOG- în domeniul automatizărilor, echipamentelor şi programelor software de gestiune. Astfel, începand cu anul universitar 2010-2011, în cadrul Facultăţii I.M.S.T. s-au pus bazele Specializării Logistică Industrială, care îşi propune, pe de o parte impulsionarea învăţământului universitar tehnic din Romania, iar pe de altă parte sprijinirea şi dezvoltarea cercetării în domeniul sistemelor de gestiune a afacerilor, prin introducerea în programa de învăţământ a noii specializări „Logistică Industrială” a unui curs de Sisteme ERP, focalizat atât pe aspecte teoretice, cat mai ales pe cele practice ale acestui domeniu deosebit de complex.
Comunitatea ERP a sprijinit această iniţiativă în cadrul unui parteneriat direct cu Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, prin care s-au pus bazele unui set îndrăzneţ de cursuri, care combină aspectele teoretice ERP cu aspectele practice şi studiile de caz. In implementarea aspectelor practice colectivul beneficiază de expertiza tehnică a unuia dintre marii producători si implementatori locali de sisteme ERP – compania WIZROM, partener al Comunităţii ERP.
În completarea aspectelor didactico-pedagogice ale parteneriatului privat I.M.S.T. – Comunitatea ERP – WIZROM, s-au construit, astfel, pilonii unui centru de cercetare dezvoltare care să aducă plusvaloare domeniului de referinţă, respectiv în logistica şi mediul de afaceri din Romania, prin fixarea unor obiective concrete:
–    oferirea mediului de afaceri din Romania a unor condiţii adecvate de cercetare şi dezvoltare în domeniul automatizarii şi informatizarii producţiei şi logisticii, în vederea creşterii productivităţii companiilor, scăderii costurilor şi creşterii performanţelor;
–    dobândirea de către viitoarele generaţii de absolvenţi, pe lângă cunoştinţele teoretice necesare, a unor capabilităţi adecvate desfăşurării activităţilor practice, privind managementul afacerii, managementul producţiei, managementul sistemelor informatice de gestiune;
–    dezvoltarea unor noi seturi de functionalităţi ERP, prin completarea functionaliăţitor de sistem ERP clasice cu module speciale de automatizare, şi prin integrarea sistemelor ERP cu echipamente industriale si de producţie ori alte componente, aceste aspecte fiind atât de puţin exploatate pe piaţa romanească până în present.
Avem certitudinea că noul centru Universitar de Cercetare Dezvoltare CELOG va dobândi  reputaţia necesară, care îi va permite să încheie pe viitor cat mai multe parteneriate cu companii private de prestigiu din domeniul automatizarilor, echipamentelor şi programelor software de gestiune din ţară şi din străinătate.

Pentru mai multe informatii:
www.comunitateaerp.ro
www.logistics-upb.com