Potrivit unui comunicat al Guvernului, actul normativ stabileşte un instrument de coordonare integrată a acţiunilor autorităţilor române, în scopul prevenirii şi înlăturării ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.

Sursa citată anunţă că actul normativ stabileşte 'principiile generale pe care autorităţile române sunt obligate să le respecte: principiul nereturnării unui străin către un teritoriu unde viaţa sau libertatea îi pot fi puse în pericol, principiul nediscriminării, principiul respectării demnităţii umane, principiul respectării unităţii familiei şi principiul proporţionalităţii şi eficienţei măsurilor luate şi a mijloacelor utilizate pentru soluţionarea situaţiei străinilor'.

De asemenea, OUG abilitează Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră să instituie centre ad-hoc în care să fie integrate activităţile de control la trecerea frontierei de stat, de protecţie a sănătăţii publice şi de clarificare a situaţiei străinilor care se prezintă la frontieră.

Se instituie norme speciale de 'organizare a trecerii frontierei în cazul grupurilor masive de imigranţi şi în privinţa activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal cu funcţie de identificare (imagine facială şi impresiuni digitale)' şi se stabilesc drepturile şi obligaţiile străinilor cazaţi în centrele integrate, dar şi norme privind utilizarea măsurilor de constrângere în cazul nerespectării de către străini a obligaţiilor ce le revin. Prin OUG se stabilesc totodată sursele de finanţare a cheltuielilor necesare organizării centrelor integrate, precum şi a celor determinate de asigurarea condiţiilor de cazare, hrană, asistenţă medicală şi igienă personală.