85-9959-oskar5.jpgVienna Insurance Group (VIG), pentru că şi-a majorat partici-paţia la 98,46% în ca-drul Asirom, după a-chiziţia a 207,21 milioane de acţiuni de la patru companii foste acţionare ale societăţii de asigurări: Damrosch Tra-ding Ltd, Tarkul Estates Ltd, Waterwe Ventures Ltd şi Yukoner Holdings Ltd. VIG deţinea, înainte de aceste tran-zacţii, 66,53% din capitalul Asirom. VIG mai controlează companiile Omniasig, Unita, Omniasig Asigurări de Viaţă şi Agras.

85-9960-oskar4.jpgSaudi Oger, grup din Arabia Saudită, pentru că a cumpărat de la compania americană Qualcomm 50% din acţi-unile Inquam, firmă care furnizează în România, prin subsidiara Telemobil, servicii de telefonie mobilă. Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică. Telemobil, operatorul reţelei de tele-fonie mobilă Zapp, deţine din 2006 o licenţă de telecomunicaţii 3G. În 2006, Telemobil a înregistrat o cifră de afaceri de 348,67 milioane de lei şi un profit net de 49,53 milioane de lei.

85-9961-oskar3.jpgCristian Mungiu şi Vlad Ivanov, pentru că au câştigat fiecare câte un premiu al Los Angeles Film Critics Association, o impor-tantă asociaţie a criticilor de cinema din oraşul american. Mungiu a primit pre-miul pentru cel mai bun film străin, a-cordat peliculei „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile“, în timp ce Vlad Ivanov a fost de-semnat cel mai bun actor într-un rol se-cundar, pentru interpretarea sa din a-ceeaşi producţie.

85-9962-oskar2.jpgRadu Popa, pentru că a fost ales în funcţia de preşedinte director general al Bursei Române de Mărfuri (BRM), după un vot al acţionarilor. Din luna noiem-brie 2007, Popa deţinea un mandat pro-vizoriu pentru această poziţie. Radu Popa lucrează la BRM de nouă ani, ocu-pând în trecut funcţiile de director de reţea teritorială şi director de proiect al ringului de produse petroliere. Din 1996 până în noiembrie 2007, BRM a intermediat tranzacţii în valoare de 4,6 miliarde de dolari.

85-9963-oskar1.jpgDiverta şi Fundaţia RTC, pentru iniţiativa de a organiza programul „Atelier de lectură“, în cadrul căruia copiii cu vârste de până la 12 ani şi moderatorii discută pe marginea poveştilor şi a personajelor. Programul are drept scop apropierea de carte prin metode neconvenţionale. Evenimen-tele vor avea loc săptămânal în zona de carte a magazinelor Diverta din Bucu-reşti (Mall Vitan, Plaza România şi ma-gazinul Unirea) şi din Iaşi (Iulius Mall) şi, începând din februarie 2008, şi în alte zece spaţii Diverta din ţară.