In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta de urgenta.
Articol unic. – Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
– Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 59. – (1) Contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent o declaratie de venit global, precum si declaratii speciale pana la data de 31 martie a anului urmator celui de realizare a venitului, cu exceptia declaratiilor pentru anul 2000, pentru care termenul de depunere este 31 iulie 2001.
(2) Declaratiile speciale se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia si se depun la organul fiscal unde se afla sursa de venit.
(3) Prin organ fiscal competent se intelege organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul sau alte organe stabilite prin hotarare a Guvernului, dupa caz.
(4) Contribuabilii care realizeaza venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, la functia de baza, pe intregul an fiscal si pentru care angajatorul a efectuat operatiunile prevazute la art. 27, nu au obligatia sa depuna declaratie de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizeaza venituri a caror impunere este finala nu au obligatia sa depuna declaratia speciala pentru aceste venituri.”