Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrul sanatatii si familiei,
vazind Referatul de aprobare al Directiei generale strategii si politici i agricultura si industria alimentara nr. 118.137/15 februarie 2001 si Referatul de aprobare al Directiei generale de promovare a sanatatii si sanatate publica nr. DB/2.338/27 februarie 2001 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sanatatii nr. 17/240/2000,
avind i vedere prevederile art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor,
i temeiul Hotaririi Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Hotaririi Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei,
emit urmatorul ordin:
Art. 1. – Prin derogare de la prevederile Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sanatatii nr. 17/240/2000 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea bauturilor alcoolice distilate destinate comercializarii, publicat i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 350 din 27 iulie 2000, se aproba comercializarea bauturilor alcoolice distilate care au fost fabricate, i conditiile legii, anterior datei de 27 ianuarie 2001, pe o perioada de 30 de zile de la data intrarii i vigoare a prezentului ordin.
Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I.