Secretarul de stat, imputernicit prin mandatul nr. 5/5.409 din 26 octombrie 1998 al primului-ministru,
avand in vedere prevederile art. 4 alin. 2 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998,
in temeiul art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Privatizarii, emite prezentul ordin:

Art. 1. – Evaluarile pentru vanzarile de actiuni si active, din competenta si autoritatea Ministerului Privatizarii, care se realizeaza prin Fondul Proprietatii de Stat, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa se conformeze standardelor profesionale de evaluare (SEV), adoptate de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR), organizatie profesionala recunoscuta de Ministerul Privatizarii cu autoritate in elaborarea si promovarea standardelor in domeniul evaluarii intreprinderilor, activelor si proprietatilor imobiliare. Acolo unde nu exista standarde SEV se vor aplica standardele europene (EVS) sau standardele internationale (IVS);
b) sa prezinte toate elementele solicitate pentru demonstrarea competentei evaluatorului;
c) sa se bazeze pe definitia valorii de piata si a altor valori, in conformitate cu standardele IVS;
d) sa fie prezentate in scris si sa permita utilizatorului sa urmareasca si sa inteleaga fundamentarea, judecata si concluziile evaluarii;
e) evaluatorul sa prezinte o declaratie de certificare si de responsabilitate a evaluarii, in conformitate cu standardele.
Art. 2. – Rapoartele de evaluare pentru vanzarile de actiuni si active, prevazute la art. 1, vor fi analizate de catre experti atestati in domeniul evaluarilor din cadrul directiilor Fondului Proprietatii de Stat abilitate sa propuna conducerii preturi de tranzactionare.
Pretul rezultat din raportul de evaluare va fi orientativ in stabilirea propunerii de pret prezentate conducerii Fondului Proprietatii de Stat.
Art. 3. – Dispozitiile prezentului ordin vor fi aduse la indeplinire de catre Fondul Proprietatii de Stat.
Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.