Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
in temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 197/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor, ale art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. si avand in vedere prevederile art. 107 din Normele de organizare si efectuare a transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/1997,
in baza art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Tarifele pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., prevazute in anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 715/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 477 din 11 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare, se majoreaza prin aplicarea indicelui preturilor de consum pentru servicii de 1,18, stabilit pentru trimestrul IV al anului 2000 si publicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice in Buletinul statistic de preturi nr. 12/2000 si, respectiv, pentru trimestrul I al anului 2001, potrivit datelor comunicate de acest institut, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXa

TARIFELE
pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.

     – lei –
1. Eliberarea licentei de transport
1.1. Eliberarea licentei de transport     286.300
1.2. Vizarea anuala a licentei de transport (inclusiv pentru anul in curs)     178.900
1.3. Eliberarea unui exemplar de serviciu al licentei de transport     178.900
1.4. Vizarea anuala a exemplarului de serviciu al licentei de transport     107.300
1.5. Verificarea persoanei desemnate     178.900

2. Eliberarea licentei de executie pentru vehicul
2.1. Eliberarea licentei de executie pentru transporturi internationale
2.1.1. Eliberarea licentei de executie pentru autotractor cu sa, autoremorcher si asimilate     1.908.500
2.1.2. Eliberarea licentei de executie pentru autovehicul – capacitate de transport:
l pana la 3,5 t inclusiv     1.431.200
l intre 3,5-7,5 t     1.610.500
l peste 7,5 t inclusiv     1.789.100
2.1.3. Eliberarea licentei de executie pentru vehicul     15% din tariful
    pentru autovehicul,
    corespunzator
    capacitatii
    de transport
2.1.4. Eliberarea licentei de executie pentru transport de persoane –
capacitate de transport:
l pana la 9 locuri inclusiv     1.789.100
l intre 10-17 locuri     1.610.500
l peste 17 locuri     1.789.100
2.2. Eliberarea licentei de executie pentru transporturi nationale
2.2.1. Eliberarea licentei de executie pentru autotractor cu sa,
autoremorcher si asimilate     429.500
2.2.2. Eliberarea licentei de executie pentru autovehicul –
capacitate de transport:
l pana la 3,5 t inclusiv     238.500
l intre 3,5-7,5 t     334.200
l peste 7,5 t inclusiv     429.500
2.2.3. Eliberarea licentei de executie pentru vehicul     20% din tariful
    pentru autovehicul,
    corespunzator
    capacitatii
    de transport
2.2.4. Eliberarea licentei de executie pentru transport de persoane –
capacitate de transport:
l pana la 9 locuri inclusiv     1.073.700
l intre 10-17 locuri     286.400
l peste 17 locuri     357.900
2.3. Eliberarea licentei de executie pentru transport mixt     cumul de tarife
    aferente
    transportului de
    persoane si
    transportului
    de marfa
2.4. Eliberarea licentei de executie pentru transporturi de marfuri periculoase    tarif majorat
    cu 50%

3. Eliberarea licentei de executie pentru traseu
3.1. Eliberarea licentei pentru traseu judetean     357.900
3.2. Eliberarea licentei pentru traseu interjudetean     1.073.700
3.3. Eliberarea licentei pentru traseu international     3.220.700
3.4. Eliberarea celorlalte exemplare ale licentei pentru traseu     25% din tariful
    licentei pentru
    traseu cu
    continut identic

4. Eliberarea licentei de executie pentru activitati conexe
4.1. Eliberarea licentei de executie pentru autogara:
– speciala     5.725.800
– categoria I     4.652.300
– categoria II     3.578.600
– categoria III     2.624.300
4.1.1. Vizare anuala     40% din tarif
     – lei –
4.2. Eliberarea licentei de executie pentru agentie de voiaj     2.147.100
4.2.1. Vizare anuala     40% din tarif
4.3. Eliberarea licentei de executie pentru mesagerie     2.147.100
4.3.1. Vizare anuala     40% din tarif
4.4. Eliberarea licentei de executie pentru colectare si expeditie de marfuri     1.073.700
4.4.1. Vizare anuala     40% din tarif
4.5. Eliberarea licentei de executie pentru intermediere     1.073.700
4.5.1. Vizare anuala     40% din tarif

5. Alte tarife:
5.1. Eliberarea unei noi licente de transport sau de executie, ocazionata     tariful initial
de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate
5.2. Eliberarea licentei de transport sau de executie, ocazionata de
retinerea celei eliberate
5.2.1. La prima retinere     de doua ori tariful
5.2.2. La urmatoarele retineri     de cinci ori tariful
5.3. Activitate de autorizare (avizare, verificare si atestare),
documentare si consultanta (lei/ora)     178.900
5.4. Distribuirea de documente si documentatii proprii     maximum 75%
    din valoarea