Instituția de Concurență a publicat documentul 'Orientări asupra acordurilor de co-investiţie, respectiv de utilizare partajată a reţelelor de comunicaţii electronice mobile', care prezintă cadrul general de care trebuie să ţină cont operatorii de comunicații.

Documentul menţionează că aceste acorduri de asociere nu intră sub incidenţa reglementărilor din domeniul concurenţei (art. 5 din lege şi 101 din TFUE), dacă îndeplinesc cumulativ patru criterii: acordul trebuie să îmbunătăţească producţia sau distribuţia ori să promoveze progresul tehnic şi economic; acordul, respectiv restricţiile prevăzute de acesta trebuie să fie indispensabile pentru atingerea obiectivelor acestuia; consumatorii trebuie să obţină o parte rezonabilă din beneficiile obţinute de părţi ca urmare a implementării acordului; acordul nu trebuie să ofere părţilor posibilitatea eliminării concurenţei de pe o parte substanţială a pieţei produselor în cauză.

'Orientările au un caracter general, scopul lor fiind de informare şi îndrumare a operatorilor care doresc să încheie asemenea asocieri. Dorim să oferim o imagine de ansamblu a modului de abordare a acestui tip de acorduri orizontale, aspectele particulare fiind abordate în funcţie de eventuala cazuistică specifică', a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

Oficialii concurenţei au mai explicat că, deşi implementarea unor astfel de acorduri conduce la eficienţă economică pentru companiile implicate, există riscul apariţiei unor probleme din punct de vedere al concurenţei, cum ar fi schimbul de informaţii confidenţiale ce poate avea ca obiect sau ca efect coordonarea comportamentului concurenţial al părţilor la acord.

De asemenea, intervine posibilitatea părţilor implicate de a adopta, chiar şi în mod tacit, o politică comună de excludere a concurenţilor prin refuzul nejustificat de a acorda concurenţilor accesul la elementele de infrastructură partajate reducerea concurenţei între reţelele de comunicaţii electronice pe care le operează.

Sursa: Agerpres