Dintre toate categoriile de servicii (telefonie, internet, retransmisie a programelor audiovizuale, servicii poștale), cele mai numeroase plângeri primite de Autoritate în primele șase luni ale anului se refera la serviciile de telefonie mobila (45% din totalul problemelor semnalate), urmate de serviciile poștale (14%), serviciile de acces la internet fix (12%), portarea numerelor de telefon (8%) și  serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale (7%).

Datele ANCOM centralizate pe primul semestru arata ca cele mai multe reclamații formulate de utilizatorii de servicii de comunicații electronice s-au referit la serviciile furnizate de RCS&RDS (272 de petiții), Vodafone România (228 de petiții), Telekom Romania Mobile Communications (207 petiții), Orange România (129 de petiții) și Telekom Romania Communications (102 petiții).

Pe segmentul serviciilor poștale, ANCOM a primit 180 de plângeri, dintre care cele mai multe s-au referit la termenul de livrare a trimiterilor (44%) și la deteriorarea trimiterilor poștale (24%).

Cei mai reclamați furnizori de servicii poștale în primele 6 luni ale anului au fost Urgent Cargus cu 70 de reclamații, Fan Courier cu 38 de reclamații și Compania Nationala Posta Româna cu 27 de reclamații. 

Operatorii care nu primesc reclamaţii

În judeţul Covasna există trei operatori Alter-Net, Falu-Conect, Servicii Micronet, care au fiecare în jur de 1.000 de abonaţi şi care nu au avut nicio reclamaţie.

Soluționarea reclamațiilor

ANCOM poate interveni direct în situațiile în care furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune încalca drepturile de informare ale utilizatorilor, nu ofera serviciul de portabilitate a numerelor sau nu includ anumite informații în contracte. Reclamațiile privind nerespectarea condițiilor contractuale trebuie adresate de utilizatorii persoane fizice catre Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Persoanele juridice care considera ca nu le sunt respectate prevederile contractuale se pot adresa instanței de judecata competente.

În ceea ce privește serviciile poștale, în cazul nerespectarii termenului de livrare, utilizatorii se pot adresa ANPC, care are competența legala de a sancționa furnizorii pentru nerespectarea contractului. În caz de pierdere, furt, distrugere (totala sau parțiala) sau deteriorare a bunului expediat, utilizatorii ar trebui sa se adreseze mai întâi furnizorului de servicii poștale, iardaca reclamația nu a fost soluționata amiabil sau nu a primit un raspuns în maxim 3 luni, utilizatorii se pot adresa ANCOM, cu dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile, urmând pașii descriși aici. Autoritatea nu poate însa stabili cuantumul concret al despagubirilor și nici obliga furnizorul la plata acestora, astfel de competențe revenind instanțelor de judecata.