Începând cu 1 mai 2016, accesul la proceduri vamale specifice (antrepozitare vamală şi alte regimuri suspensive,  autorizarea unui spaţiu pentru depozitare etc.), posibilitatea de reprezentare în vamă a unei alte societăţi, sunt condiţionate de obţinerea statului de operator economic autorizat (AEO). Pentru a putea beneficia de facilităţile acordate AEO şi a nu întrerupe/modifica la jumătatea anului 2016 modul  în care se lucrează la acest moment (de exemplu, un regim vamal suspensiv), este recomandat ca agenţii economici să aplice pentru acest statut cât mai repede posibil.  Durata de obţinere a certificatului de AEO este între 6 -12 luni.

Pentru a  răspunde problemelor de securitate legate de comerţul internaţional cu bunuri, Comisia Europeană a luat o serie de măsuri concepute pentru a facilita comerţul internaţional. De fapt, aceste măsuri reflectă cadrul SAFE (Standarde privind securitatea şi facilitarea comerţului mondial) al Organizaţiei Mondiale a Vămilor, care ar trebui să acţioneze ca un factor de descurajare a terorismului şi de promovare a facilitării schimburilor comerciale globale prin asigurarea unor parteneri de bază.

În aceste condiţii, la nivel european, una dintre aceste măsuri s-a concretizat în acordarea statutului de Operator Economic Autorizat (AEO) operatorilor economici stabiliţi pe teritoriul Uniunii Europene, care îndeplinesc anumite criterii de siguranţă şi securitate. Comparativ cu alte state membre, Germania are 5.548 de societăţi autorizate AEO, Olanda are 1.412, Franţa 1.100, Spania 604, Italia 840, Polonia 715.În prezent, în Romania există doar 61 de societăţi care au obţinut certificarea AEO.

Până acum, obţinerea statutului de AEO a fost opţională, societăţile aplicând pentru acest statut atrase de puţinele facilităţi vamale şi fiscale de care pot beneficia sau la solicitarea partenerilor de afaceri care au dorit să-şi securizeze tot lanţul logistic. Pentru a impulsiona societăţile româneşti să aplice pentru obţinerea statutului de AEO, din noiembrie anul trecut autorităţile naţionale au decis amânarea plăţii TVA în vamă pentru AEO. Începând cu 1 mai 2016, vor intra în vigoare noile prevederi referitoare la AEO din Codul Vamal Unional. Astfel, modalităţile pentru aplicarea criteriilor de acordare a statutului de operator economic  autorizat se vor modifica, în sensul că vor fi mai multe cerinţe pe care agenţii economici trebuie să le îndeplinească pentru a obţine acest statut de încredere.

Unul dintre noile criterii îl reprezintă, de exemplu, standardele de competenţă sau calificare profesională  pe care trebuie să le îndeplinească personalul care se ocupă de derularea operaţiunilor vamale în cadrul societăţii respective. Totuşi printre noile prevederi, se acordă mai multe avantaje celor ce sunt autorizaţi AEO cum ar fi posibilitatea de reducere a garanţiei globale, vămuirea prin înscrierea în evidenţele declarantului ce ar trebui să atragă şi mai mulţi aplicanţi la obţinerea acestui statut. După cum se poate observa, noile prevederi ale Codului vamal, transformă obţinerea statutului de AEO din opţională în obligatorie, iar cei care nu vor deţine acest statut se vor confrunta în viitorul apropiat cu întârzieri foarte mari la vămuire şi imposibilitatea aplicării facilitaţilor vamale (aplicarea regimurilor suspensive, destinaţiei finale, etc.).

Mihai Petre,
Senior Manager, Servicii de Consultanţă Vamală, Deloitte România