Pe scurt, despre Legea Prevenției:

Legea care oferă companiilor posibilitatea de a-şi îndrepta greşelile înainte să fie amendaţi de Fisc, are 12 articole şi reglementează circa 333 contravenţii cuprinse în peste 140 acte normative.

Firmele, vor avea la dispoziţie circa 90 de zile calendaristice, termen stabilit de comun acord de către agentul constatator împreună cu contravenientul, pentru remedierea unei probleme, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirii obligaţiilor legale. Termenul de remediere nu poate fi modificat.

 Firma, poaste beneficia de această facilitate o singură data, în termen de trei ani de la data avertismentului. Totodată, în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere,  inspectorul este obligat să reia controlul.  În cazul în care, atunci când se reia controlul, se constată că contravenientul nu a îndeplinit măsurile de remediere stabilite în termenul acordat, agentul constator încheie alt proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prin care agentul constatator aplică sancţiunile contravenţionale, diferite decât cea cu avertisment. Asta pentru că sancţiunea cu avertisment se aplică doar o dată.