Oferta Banca Transilvania presupune conversia creditelor din franci elvețieni în lei și se adresează doar clienților care au împrumuturi în moneda elevțiană,  cu garanții imobiliare.

Oferta concretă, potrivit  BT:

Reducerea este de 18% şi este aplicată soldului curent, din care vor fi scăzute eventuale obligații de plată restante şi sumele calculate datorate de client şi neajunse la scadență.

Conversia CHF/leu sau CHF/euro se va realiza la cursul BNR din data semnării documentației la notar. 

Costurile notariale legate de operaţiunea de conversie sunt suportate de Bancpost. În cazul în care situaţia juridică a imobilului este modificată faţă de momentul constituirii ipotecii sau sunt necesare procuri speciale de reprezentare şi/sau operaţiuni de succesiune şi/sau partaj, costurile sunt în sarcina clienţilor.

Ce pași trebuie urmați:

Cei circa 2.250 de clienţi Bancpost eligibili pentru a beneficia de oferta de conversie vor fi contactaţi telefonic şi invitaţi la o întâlnire, la una dintre unitățile Bancpost incluse în campanie. 

La întâlnirea de la Bancpost cu echipa mixtă BT – Bancpost vor fi prezentate sumele estimative ale ofertei, şi anume: totalul reducerii; noul sold al creditului ca urmare a aplicării reducerii; noua sumă lunară de plată; etapele care trebuie urmate pentru ca un client al Bancpost să devină client al Băncii Transilvania.

Clienţii au la dispoziţie minim 15 zile pentru a lua decizia de acceptare a conversiei. Programarea pentru semnarea efectivă a documentelor se realizează după acceptarea ofertei. 

Odată cu operațiunea de conversie, prin acelaşi contract autentificat în fața notarului se va realiza şi schimbarea creditorului, din Bancpost în Banca Transilvania.