ASF propune plafonarea prețului polițelor RCA până la 30 septembrie

Decizie privind RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), prin Ministerul Finanțelor, propune plafonarea prețului polițelor de asigurare obligatorie până la 30 septembrie 2024.

Tarifele de primă maxime au fost stabilite la nivelul celor practicate de fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023, pot fi ajustate cu un procent maxim de 6,8% și sunt valabile pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a proiectului de act normativ.

”Ministerul Finanţelor pune în dezbatere publică proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin care reglementează soluţia temporară de prelungire până la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr.1326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie”, a transmis instituția.

De asemenea, actul normativ, stabilește:

  • tarifele de primă maxime;
  • contractele asupra cărora se aplică;
  • comisioanele de distribuţie aferente contractelor;
  • clasa bonus/malus ce se aplică;
  • implicaţiile BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România);
  • despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeaşi clasă sau dintr-o clasă inferioară;
  • perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile, contravenţiile şi sancţiunile aplicabile.

Tarifele de primă maxime au fost stabilite la nivelul propriilor tarife de primă practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023. Acestea pot fi ajustate cu un procent maxim de 6,8% și sunt valabile pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a proiectului de act normativ.

De asemenea, tarifele se aplică în cazul contractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a propunerii de prelungire.

Comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA sunt limitate la maximum 8% din prima netă de cheltuieli de distribuție pentru o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii.

Cum se stabilește despăgubirea

Calculul despăgubirii se bazează pe un tarif care nu poate depăși costul mediu practicat de reprezentanțele rent-a-car ce oferă servicii de închiriere de autoturisme fără conducător auto și se acordă doar în cazul în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

Durata maximă pentru care se pot acorda despăgubiri este de 30 de zile, fie de la data eliberării autorizației de reparație de către unitățile Poliției Române, fie de la data eliberării documentului de intrare în reparație de către asigurătorul RCA. Acest termen poate fi prelungit numai cu aprobarea asigurătorului RCA în situații justificate, documentate.

În situația vehiculelor care nu mai pot fi reparate și sunt considerate în daună totală economică, despăgubirile acoperă perioada de la data constatării avariilor până la data depunerii ofertei de despăgubire, respectând termenele prevăzute de Legea nr. 132/2017, cu modificările și completările ulterioare. În această situație, valoarea despăgubirii pentru înlocuirea temporară a vehiculului avariat nu poate depăși 25% din valoarea de piață a vehiculului avariat.

”În prezent, în piaţa asigurărilor RCA din România se manifestă în continuare o reticenţă în ceea ce priveşte apetitul la risc al asigurătorilor RCA pentru anumite categorii de asiguraţi şi există un grad ridicat de concentrare care continuă să reprezinte o vulnerabilitate a pieţei atât din prisma expunerii pe clase de asigurare, cât şi din perspectiva cotelor de piaţă semnificative deţinute de un număr relativ mic de societăţi de asigurare, ceea ce arată un grad scăzut de concurenţă”, a precizat Ministerul Finanţelor.

La data de 31 decembrie 2023, din totalul de 10.333.293 de vehicule din parcul auto național, la data de 6 iunie 2024 erau asigurate 7.486.349 de vehicule. În perioada 1 ianuarie 2024 – 2 iunie 2024, au fost înregistrate aproximativ 41.500 de cazuri prelucrate, încadrate în categoria asiguraților cu risc ridicat. Dintre acestea, aproximativ 201 cazuri au fost preluate voluntar, în timp ce 41.300 au fost alocate automat către asigurători.

”O astfel de situaţie denotă existenţa unui dezechilibru între cerere şi ofertă şi are potenţialul de a genera consecinţe negative, în sensul unei presiuni suplimentare asupra preţurilor după data de 30 iunie 2024”, a conchis Ministerul Finanţelor.