Precizarea vine ca urmare a prevederilor articolului XIV din OUG 48/2020, în care se arată că termenul de depunere a situaţiilor financiare la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a fost prelungit până la data de 31 iulie 2020.

„Această prevedere are incidenţă în implementarea Programului IMM Invest România sub două aspecte, respectiv: datele utilizate pentru completarea declaraţiei IMM şi datele utilizate la calculul valorii maxime a creditelor/liniilor de credit”, subliniază Fondul de Garantare, potrivit agerpres.ro

Astfel, în vederea stabilirii calităţii de IMM a unei întreprinderi şi de definire a categoriei (micro, mică sau mijlocie) sunt de referinţă datele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor sau asociaţilor, aşa cum sunt prevăzute în Legea nr. 346/2004. În cazul persoanelor juridice care până la data de 31 iulie 2020 nu vor avea situaţii financiare aferente anului 2019 aprobate de către acţionari sau asociaţi şi depuse la organul fiscal, pentru completarea Declaraţiei IMM vor fi avute în vedere datele corespunzătoare din ultimele situaţii financiare aprobate şi depuse, respectiv cele aferente anului 2018.

Valoarea maximă a creditelor sau liniilor de credit

De asemenea, valoarea maximă a creditelor sau liniilor de credit se determină prin raportare la „cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019” şi de „25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019”, în conformitate prevederile OUG 110/2017. În acest caz, în eventualitatea în care beneficiarul nu are situaţiile financiare aferente 2019 depuse la organele fiscale competente, vor fi utilizate datele din balanţele contabile aferente anului trecut.

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani. Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.

Pentru IMM-urile care solicită credite/linii de credit pentru capital de lucru, finanţările pot ajunge până la 5.000.000 lei, garantate până la 80% în cazul întreprinderilor mijlocii şi până la 1.000.000 lei, cu garantare de maxim 90%, în cazul întreprinderilor mici şi micro. Durata finanţării pentru capital de lucru este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 de luni, rata dobânzii fiind Robor la 3 luni +2,5 %/an.

Declarația lui Dumitru Nancu

În cazul ambelor tipuri de credite, dobânda, costurile de acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor acordate în numele şi contul statului vor fi suportate de la bugetul de stat, până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire.

Directorul general al FNGCIMM, Dumitru Nancu, a declarat, marţi, că peste 57.800 de întreprinderi mici şi mijlocii s-au înscris în program, acestea totalizând circa 726.200 de locuri de muncă, iar până în prezent au fost aprobate de către bănci circa 5.000 de dosare.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.

Garanţia FNGCIMM este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăşi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.

FNGCIMM colaborează cu 27 de instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru.