RCS&RDS a intrat pe piaţa energiei regenerabile la sfârşitul anului 2012, când a achiziţionat primele parcuri fotovoltaice "la cheie". Campania de achiziţii s-a încheiat în 2013, cu cel de-al şaptelea parc solar cumpărat la Cheresig, după ce statul şi-a redus considerabil schema de sprijin prin certificate verzi puse la dispoziţia investitorilor în acest sector. La sfârşitul anului trecut, compania şi-a manifestat intenţia de a prelua Enel Distribuţie Banat, la concurenţă cu alţi ofertanţi din ţară şi străinătate. Proprietarii companiei au oprit negocierile în ultimul moment, pe fondul creşterii profitabilităţii Enel Banat.

Cum devii client Digi

Poți contracta serviciile de energie Digi prin depunerea și semnarea unui set de documente.
Documentele necesare pentru schimbarea furnizorului de energie electrică:
•    Cerere de încheiere a contractului de furnizare energie electrică
•    Copie a certificatului de racordare (CR)/ avizului tehnic de racordare (ATR)
•    Copie a actului de identitate al persoanei care semnează contractul de furnizare cu RCS & RDS
•    Copie completă a ultimei facturi pentru energie electrică emise de furnizorul actual
•    Dovada dreptului asupra spațiului reprezentând loc de consum:
o    (i) copie a actului de proprietate(ex. contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de schimb, titlu de proprietate, sentință civilă, certificat de moștenitor, extras de Carte Funciară, autorizație de construire împreună cu procesul-verbal semnat la finalizarea lucrărilor) sau declarație privind folosirea legală a spațiului
o    ii) copie a contractului de închiriere/comodat, dacă clientul este chiriaș/comodatar, însoțită de acordul proprietarului, în formă autentică.
•    Contract de furnizare a energiei electrice
•    Notificare privind schimbarea furnizorului – se semnează de titularul contractului încheiat cu actualul furnizor și se trimite către furnizorul actual și spre știința operatorului de distribuție și a RCS & RDS, cu minim 21 de zile anterior datei prevăzute pentru intrarea în vigoare a contractului de furnizare încheiat cu RCS &RDS.

Condiții de eligibilitate:
•    nu ai facturi emise restante la serviciile furnizate de catre RCS & RDS
•    soldul de pe ultima factura emisa de actualul furnizor nu este mai mare de 200% fata de valoarea facturii curente
Ce trebuie să știi despre schimbarea furnizorului de energie electrică:
•    se realizează conform “Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final”, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 105/2014
•    nu presupune înlocuirea contorului sau modificarea instalaţiei de racordare și nu implică niciun cost suplimentar de conectare sau contractare
•    poate duce la scăderea preţului energiei electrice pentru dumneavoastră, în calitate de consumator, datorită faptului că poți beneficia de un preț mai mic pentru energia electrică activă comparativ cu prețul plătit către actualul furnizor, acest lucru înseamnă o valoare mai mică a facturii pentru energia electrică furnizată
Alegerea RCS & RDS ca furnizor de energie electrică își aduce avantajul unui furnizor unic, atât pentru serviciile de televiziune, internet și telefonie, cât și pentru energie electrică.

Prețuri mai mici
La Digi Energy, prețul propriu de furnizare a energiei electrice în cadrul ofertei tip pentru clienți casnici (preț de listă) este de 165 lei/MW, fără TVA. Dacă ești deja client al RCS & RDS pentru serviciul de televiziune prin cablu Digi TV sau pentru serviciul de internet fix Digi Net, primești reduceri la acest preț, în următoarele condiții:
•    10 lei (fără TVA) – dacă ești client Digi la serviciile de televiziune prin cablu și/sau internet fix*
•    20 lei (fără TVA) – dacă ești client Digi la serviciile de televiziune prin cablu și/sau internet fix și ești pensionar**
La prețul propriu de furnizare se adaugă tarifele reglementate, a căror valoare este aprobată de ANRE (tarifele pentru transport, tarifele de distribuție și tariful pentru servicii de sistem). În plus, se vor regăsi separat în factura ta: costul pentru achiziționarea certificatelor verzi, taxa pentru cogenerare de înaltă eficiență, acciza și TVA.