"Situaţia pe categoriile de gospodării analizate se prezintă astfel: gospodăriile de salariaţi au economisit în medie +15,1% din venituri, cele de pensionari +14,9%, cele de agricultori +9,1%, cele de lucrători pe cont propriu în activităţi neagricole +8,9%, în timp ce, nivelul cel mai scăzut al economiilor, de +6,4%, s-a înregistrat la gospodăriile de şomeri", se arată în document.

Potrivit Institutului Național de Statistică analiza relației dintre veniturile și cheltuielile totale ale gospodăriilor distribuite după diferite caracteristici arată faptul că majoritatea gospodăriilor fac economii, indiferent de distribuție.

Excepție fac gospodăriile din categoria celor mai sărace 10% dintre gospodării și cele cu 4 și mai mulți copii, care au făcut cheltuieli mai mari decât veniturile, înregistrând un deficit de resurse în raport cu veniturile.

"Printre gospodăriile cu cele mai mici economii (până în 10% din veniturile totale) s-au regăsit gospodăriile formate din persoane singure (+7,8%), cele din grupele  de vârstă 15-24 ani (+8,0%) şi gospodăriile cu 3 copii (+6,4%). Veniturile au depăşit cheltuielile cu 17% la gospodăriile încadrate în categoria celor cu nivel  de pregătire superior (+17,2%)", informează INS.

Potrivit Institutului, diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile gospodăriilor din mediul rural a fost, în anul 2016, de 12,1%, iar în mediul urban s-au înregistrat, în medie, economii care au reprezentat 15,5% din veniturile totale. În profil teritorial, veniturile au depăşit cheltuielile în toate regiunile. Economiile înregistrate s-au situat între 9,3% din veniturile totale în regiunea Nord-Est şi 19,4% în regiunea Bucureşti-Ilfov.

"Pentru acoperirea cheltuielilor, o parte din gospodării au retras sume din economiile realizate în perioadele anterioare depuse la bănci şi alte instituţii financiare sau au apelat la împrumuturi şi credite de la bănci, CAR, agenţi economici şi de la persoane particulare, sumele intrate cu acest titlu în bugetele gospodăriilor formând în medie 12,4 lei şi respectiv 8,9 lei lunar pe gospodărie. Împreună cu sumele încasate sub formă de avans sau prin restituirea unor sume acordate altor persoane, precum şi cu contravaloarea mărfurilor cumpărate şi a serviciilor prestate pe credit, toate aceste fluxuri monetare intrate în bugetele gospodăriilor s-au ridicat, în medie, la 23,8 lei lunar pe o gospodărie, acoperind 0,9% din cheltuielile totale ale gospodăriilor", conform sursei citate.