“Dreptul de deducere a TVA trebuie respectat chiar dacă documentele justificative nu îndeplinesc toate condiţiile de formă. Deductibilitatea TVA nu poate fi condiţionată de existenţa altor documente justificative, cu excepția facturii fiscale”, a fost concluzia ICCJ, informează D&B David şi Baias, echipa care a reprezentat societatea Nidera Romania.
Litigiul a apărut după ce ANAF a anulat dreptul de deducere a TVA pe motiv că avizele de însoțire a mărfii şi celelalte documente justificative nu conţineau toate elementele formale, iar facturile fiscale tipizate nu ar fi fost completate cu toate informaţiile, deşi acestea nu sunt prevăzute de art. 155 Cod fiscal.

Foarte multe companii se confruntă cu interpretări abuzive ale inspectorilor ANAF privind dreptul de deducere a TVA. Despre acest subiect, Capital a mai scris aici:

„Această decizie este foarte importantă pentru toţi contribuabilii din România, consfinţind dreptul acestora de a deduce TVA, chiar şi în situaţia în care facturile fiscale nu îndeplinesc toate condiţiile de formă, arătând încă o dată prevalenţa fondului în faţa formei în dreptul fiscal. Soluţia instanţei supreme este cu atât mai notabilă cu cât aceasta înlătură de la aplicare Decizia nr. V din 2007 care, deşi adoptată după data aderării României la UE, interpretează forma Codului fiscal în vigoare la 1 ianuarie 2004 şi prevederile H.G. nr. 831/1997 (abrogată la 1 ianuarie 2007), fiind invocată de organele fiscale, şi chiar de instanţele de judecată, pentru a nega dreptul de deducere a TVA in situaţia in care contribuabilul nu prezintă, pe lângă factura fiscală, şi alte documente justificative (avize de însoţire a mărfii). Prin această soluţie se confirmă faptul că un recurs în interesul legii soluţionat în asemenea circumstanţe nu poate fi opus dreptului european”, a declarat Dan Dascălu, Partener, D&B David şi Baias, liderul echipei de litigii fiscale şi coordonatorul echipei de avocaţi implicată în acest dosar.